Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

2x Helsefagarbeider 65% nattevakt vikariat, med mulighet for fast ansettelse ved Haugeløkka/Falcheveien

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til funksjonshemmede/utviklingshemmede brukere. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har ca. 143 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
Det ledige vikariatet er ved avdeling Falcheveien/Haugeløkka. Avdelingen har ca. 35 årsverk, døgntjeneste og fordelt på tre enheter. Avdelingen gir tjenester til mennesker med varierte og sammensatte behov. I tillegg til brukerne i bofellesskapene, gir avdelingen også tjenester til enkelte personer i nærområdet. Stillingen har natt-tjeneste, og arbeid hver 3. helg. 
Ledig etter avtale.

Hovedoppgaver

Som helsefagarbeider hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. Du er modig, engasjert, romslig og kompetent som representerer kommunens verdier. Du er med på å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
Du er med på å kartlegge behov, prioritere og iverksette tiltak for å sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og helsetjenester.

Kvalifikasjonskrav

  • Du har autorisasjon som helsefagarbeider.
  • Du har erfaring fra arbeid med psykiske lidelser, atferdsproblematikk og miljøterapeutiske tilnærminger.
  • Du har erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming.
  • Du har engasjement for brukergruppen. Det er også nødvendig at du er god til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk.

 

Ønskede kvalifikasjoner

  • Du liker å å jobbe med mennesker og har evne til innlevelse og engasjement. Du liker å jobbe selvstendig, samtidig som du har gode samarbeidsevner.
  • Du har godt humør, endringsoptimisme, er engasjert og klar for nye spennende og varierte utfordringer.
  • Du har erfaring fra nattarbeid. 
  • Vi ønsker at du er fleksibel og ser løsninger, og at du trives med å ha ansvar.
  • Det er en fordel om du kjenner til Gerica som arbeidsverktøy.
  • Ved tilsetting legger vi vekt på personlig egnethet.


Vi kan tilby

Gode pensjonsons og forsikringsordninger. Grundig opplæring med godt kjent personale. Vi har et sosialt, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, der godt humør og latter preger arbeidshverdagen. Hos oss møter du et godt arbeidsmiljø med en god blanding av kvinner og menn.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommunes etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Lundestad Blake, 
tlf. 69 30 55 27. Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.