Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer Emil Mørchs Minne

Emil Mørchs Minne er et sykehjem som ligger på Torp i Fredrikstad.
Vi har behov for sommervikarer i uke 25-33

Er du nyutdannet sykepleier tilbyr vi ekstra lønn i ukene 26 - 33, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr time.

Hovedoppgaver

Pleie og omsorgsoppgaver

Kvalifikasjonskrav

Søkere må fylle 18 år i 2019
Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig norsk

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanning, erfaring og/eller interesse for å arbeid med mennesker

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. 

  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger 
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig, og stabil.

Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

Du vil få verdifull praksis med mennesker med ulike behov. Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kolleger og godt 
arbeidsmiljø. Du får en spennende arbeidshverdag hvor du kan bidra med din kreativitet, faglighet og omsorg. 
Turnusarbeid

Lønnsopplysninger

  • Avlønning etter Hovedtariffavtalen bestemmelser, lønn avhengig av kompetanse og ansiennitet. 
  • Er du nyutdannet sykepleier tilbyr vi ekstra lønn i ukene 26 - 32, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr time

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale

 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelse og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre 
stilling innen helse-/og omsorgstjenester

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Emil Mørchs Minne benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Ev. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf:69958771

Søknadene vil bli behandlet fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.