Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter har korttidsopphold for pasienter med ulike behov.
Virksomheten tar blant annet imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset samt tilbyr opptrening avlastning og lindrende
behandling.

Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger med 87 plasser:
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med mange faglige problemstillinger.
Høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter.
Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.
Det er ca. 1300 innleggelser pr.år

Ønsker du en spennende sommerjobb i inspirerende fagmiljø?

Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:

  • Sykepleiere
  • Helsefagarbeidere
  • Sykepleierstudenter
  • Vernepleierstudenter
  • -Studenter med annen helsefaglig studieretning

i ferieperioden fra uke 25 - 33.

 

Hovedoppgaver

Arbeidet vil i vesentlighet bestå av behandling, pleie og omsorg av pasienter som har korttidsplass. 
Det vil også innebære lindrende behandling mot livets slutt.

Kvalifikasjonskrav

Søker må ha fylt 18 år i 2019.

Ønskede kvalifikasjoner:
Relevant utdanning, erfaring eller interesse for arbeide med eldre.
Attester og vitnemål tas med til intervju.

Vi kan tilby

Varierte og spennende arbeidsoppgaver. 
Du vil få verdifull praksis i møte med mennesker i mange aldere og med ulike behov. 
Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø. 
Arbeid i turnus.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent

  • Positiv og fleksibel, har evne til å se løsninger
  • Godt humør
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig og stabil
  • Har god fremstillingsevne i muntlig og skriftlig norsk

Personlig egnethet vektlegges

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser, lønn avhengig av kompetanse og ansiennitet.
For nyutdannede sykepleiere gis det i sommerperioden lønn tilsvarende full ansiennitet og 50 kr ekstra pr. time

Generelt
Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle
søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledigstilling.
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.
Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosessen kan rettes til: Hilde Ødegård / Ingjerd Offenberg tlf. 48867180
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise personalia, velg fane Hjem og trykke ledig stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.