Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Virksomhet Omsorgssentre vest

Virksomhet Omsorgssentre vest består av Gressvik sykehjem sentralt på Gressvik og Torsnes sykehjem beliggende i Torsnes. Begge sykehjem har døgnbemanning. Gressvik sykehjem har 63 somatiske plasser, Torsnes har 20 somatiske plasser og 5 plasser for demente.

Vi har behov for sommervikarer i perioden 24.06.19 - 18.08.2019.

Søknadene vurderes fortløpende frem til søknadsfrist.
Merk i søknaden ønsket arbeidssted.

Hovedoppgaver

Pleie, omsorgsoppgaver og aktiviteter til beboere i sykehjem.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha fylt 18 år i 2019

Ønskede kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning.
Erfaring og interesse for å arbeide med eldre.

Vi kan tilby

Som sommervikar vil du få en spennende arbeidshverdag, hvor du kan bidra med din kreativitet, faglighet og omsorg. 
Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø.
Du arbeider i turnus, og opplever meningsfylte arbeidsdager.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. 

  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger og godt humør
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig, og stabil
  • Har god fremstillingsevne, muntlig og skriftlig i norsk språk
  • Personlig egnethet vektlegges


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalen bestemmelser, lønn avhengig av kompetanse og ansiennitet.
For nyutdannede sykepleiere gis det i sommerperioden, lønn tilsvarende full ansiennitet og kr. 50.- ekstra pr.time i uke 26-33.
Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har 
bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det 
vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.


Søknad sendes

Omsorgssentre vest benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledig stilling.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til:Kirsti Bjønnes Hansen, kibh@fredrikstad.kommune.no Tlf. 69958771, eller Wenche Aaleskjær, waaa@fredrikstad.kommune.no. Tlf. 69959604.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.