Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer Omsorgssentre nord

Virksomhet Omsorgssentre nord består av tre sykehjem: Glemmen sykehjem, Rolvsøy sykehjem og Smedbakken sykehjem. 
Vi har behov for sommervikarer hovedsakelig i perioden 24.06.2019 - 18.08.2019. Søknader vurderes fortløpende fram til søknadsfrist. Merk i søknaden ønsket arbeidssted.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha fylt 18 år i 2019.
Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning. Erfaring og interesse for å arbeide med eldre.

Hovedoppgaver

Pleie og omsorgsoppgaver.

Vi kan tilby

Som sommervikar vil du få en spennede arbeidshverdag hvor du kan bidra med din kreativitet, faglighet og omsorg.
Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø. Du arbeider i turnus, og opplever meningsfylte arbeidsdager.

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger og godt humør
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig og stabil

Personlig egnethet vektlegges.


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser, lønn avhengig av kompetanse og ansiennitet.
Er du nyutdannede sykepleier tilbyr vi ekstra lønn i ukene 26 - 33, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr time.

Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommunes gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser", skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, Ledige stillinger. 
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Hilde Kristiansen tlf. 69 38 35 27 eller Anita Ormbostad tlf. 69 38 35 21.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.