Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer Omsorgssentre syd

Virksomhet Omsorgssentre syd består av Solliheimen sykehjem sentralt på Kråkerøy og Fjeldberg sykehjem sentralt i sentrum og Faunsvei 3 og 6 (omsorgsboliger med heldøgnsbemanning) på Sellebakk. Merk i søknaden ønsket arbeidssted. Vi har behov for sommervikarer hovedsakelig i perioden 17.06.2019 - 11.08.2019. Søknader vurderes fortløpende fram til søknadsfrist.

Er du nyutdannet sykepleier tilbyr vi ekstra lønn i ukene 26 - 33, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr time.

Kvalifikasjonskrav

Søkere må ha fylt 18 år i 2019
Må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning, sykepleier, helsefagarbeider eller personer under helsefaglig utdanning. Erfaring og interesse for å arbeide med eldre

Hovedoppgaver

  • Pleie og omsorgsoppgaver

Vi kan tilby

Du vil få verdifull praksis med mennesker med ulike behov. Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kolleger og godt arbeidsmiljø. Du får en spennende arbeidshverdag hvor du kan bidra med din kreativitet, faglighet og omsorg. Turnusarbeid

Personlige egenskaper

Vi søker en person som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. 

  • Positiv og fleksibel, evne til å se løsninger 
  • Gode samarbeidsevner
  • Ansvarsbevisst, ryddig, og stabil.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

  • Avlønning etter Hovedtariffavtalen bestemmelser, lønn avhengig av kompetanse og ansiennitet. 
  • Er du nyutdannet sykepleier tilbyr vi ekstra lønn i ukene 26 - 33, tilsvarende full lønnsansiennitet og et ekstra tillegg på kr 50 pr time

Generelt
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. 

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremleggelse av politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Skjema for tuberkulose/MRSA-kontroll ved ansettelse og utenlandsreiser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre 
stilling innen helse-/og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Omsorgssentre syd benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Evt. problemer med innlogging/søknadsprosess kan rettes til: Kirsti Bjønnes Hansen tlf 69 95 87 71, Sidsel Christiansen tlf 69 30 75 33 eller Einfrid Rimehaug tlf 69 95 81 71.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.