Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Feiersvenn/praksiskandidat 3 stk 100 % fast stilling ved Feieravdelingen, Fredrikstad brann- og redning

Arbeidssted

Feieravdelingen er organisert som en avdeling under Brannforebyggende avdeling ved Fredrikstad brann- og redningskorps, som er en virksomhet i seksjon for regulering og teknisk drift i Fredrikstad kommune. Feieravdelingen består av totalt ti ansatte og har ansvaret for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Fredrikstad og Hvaler kommune.
Regionen har ca. 85.000 innbyggere.

Ved feieravdelingen i Fredrikstad er det ledig 3 faste 100% stillinger som feiersvenn/praksiskandidat med relevant kompetanse. Stillingene er ledig for tilsetting snarest.

Hovedoppgaver

 • Gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg
 • Ajourføring, saksbehandling og oppfølging av egenutført feiing og tilsynsarbeid etter regelverket
 • Brannforebyggende informasjons og motivasjonsarbeid
 • Andre arbeidsoppgaver relatert til brannforebyggende arbeid


Kvalifikasjonskrav

 • Svennebrev i feierfaget, eller annen relevant utdanning
 • Førerkort klasse B

Eventuelle manglende utdannelse må den som ansettes være villig til å ta etter ansettelse.


Personlige egenskaper

 • God framstillingsevne, både muntlig og skriftlig. 
 • Gode samarbeidsevner. 
 • Serviceinstilt.
 • Personlig skikkethet og egnethet.
 • Gode kunnskaper i bruk av IKT som verktøy.

Ifølge brannvernlovens § 18 kan det kreves politiattest ved ansettelse.


Vi kan tilby

 • Lønn i henhold til kommunens lønns- og stillingsregulativ
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS
 • Fast arbeidstid fra kl. 07.00-15.00
 • Muligheter for videre faglig utvikling
 • Trening i arbeidstiden


Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder. 
Ansatte i feieravdelingen er rutinemessig på helseundersøkelse hvert 3. år. Etter evt. tiltredelse vil en slik undersøkelse av den nyansatte bli utført.

Kvinner oppfordres til å søke.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Røhne, 
tlf. +4769306464, e-post: jbra@fredrikstad.kommune.no

Attester og vitnemål må medbringes ved ev. intervju.

Spørsmål vedr. stillingen kan rettes til: 
Feiermester Stian Christoffersen 
Telefon: 69 95 98 83/ 915 16 004 
Mail: stic@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.