Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer - Psykisk helse og rus

Ønsker du en spennende sommerjobb i et inspirerende fagmiljø?

Friskliv og mestring er en etat med fire virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester innenfor psykisk helse og rusmestring, ambulant oppfølging og bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, mestrings- og aktivitetstiltak, fysio- og ergoterapi, habilitering og rehabilitering og bosetting og inkludereing av flyktninger.

Vi søker etter ferievikarer til:

 • Bemannede botiltak psykisk helse og rus
 • Ambulant oppfølging 24/7
 • LAR team

Hovedoppgaver

Bemannede botiltak (Krav: Fag- og/eller relevant erfaringskompetanse)

 • Målrettet oppfølging av beboere i bemannede botiltak for personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk

Ambulant oppfølging 24/7 (Krav utover fagkompetanse: førerkort kl.B)

 • Målrettet oppfølging av tjenestemottakere i egen bolig med vedtak om psykisk helsetjeneste/rustjeneste

LAR team (Krav: sykepleier/vernepleier med sertifikat kl. B)

 • Utdeling av LAR medisin til hjemmeboende


Kvalifikasjonskrav

Vi søker sommervikarer med følgende kompetanse:

 • Sykepleiere/vernepleiere/miljøterapeuter
 • Helse/sosialfaglige studenter
 • Helsefagarbeidere
 • Assistenter med erfaringskompetanse

Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju for beregning av ansiennitet ved evt ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Du tar ansvar og liker å jobbe med ulike faglige utfordringer
 • Du er engasjert, strukturert og fleksibel 
 • Trives med å jobbe med mennesker
 • Like å jobbe alene og i team
 • Gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Utfordrende og varierende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
 • Vi tar imot deg som sommervikar på en god måte og gir deg god opplæring 
 • Arbeidsmiljø med dyktige kollegaer som er opptatt av arbeidsglede og yrkesstolthet

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Hovedtariffavtalens bestemmelser. Det forventes avtale om sommerkompensasjon til nyutdannede sykepleiere.

Politiattest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Cecilie Gül tlf. 69 30 67 67.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk du må være logget inn på kommunens server.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.