Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fysioterapeut - Driftsavtale

Ledig driftsavtale fra 01.08.2019 i Fredrikstad kommune. I første omgang er det ledig 40%, men 100% driftsavtale blir ledig senest 01.01.2022. Det foreligger en nedtrappingsplan i henhold til ASA 4313. Driftsavtalen er tilknyttet Brogaten Fysioterapi, Storgata 37-39, 1607 Fredrikstad. Avtalen er knyttet til fagfeltet manuellterapi; alle aldersgrupper, diagnoser og funksjonsnivå. Som manuellterapeut forventes det kjennskap til kunnskapsbasert praksis og erfaring med primærkontaktrollen. Det er ønskelig med erfaring i kunnskapsbasert vurdering, behandling og oppfølging av et bredt spekter pasienter som henvender seg til fysikalske institutt. Mye av arbeidet består i undersøkelser og utredningsarbeid av pasienter.

Fredrikstad kommune har 39,3 driftsavtaler fordelt på 48 fysioterapeuter. Kommunen har 
samarbeidsutvalg mellom kommune og privatpraktiserende fysioterapeuter. Samarbeidsutvalget har 2-4 møter per år og jobber med å samle, synliggjøre og utvikle fysioterapitjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Åpent fysioterapitilbud til befolkningen i Fredrikstad kommune
 • Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitjenesten i kommunen
 • Følge den til enhver tid gjeldende prioriteringsnøkkel og samarbeide med øvrige fysioterapeuter i kommunen om fordeling av pasienter
 • Delta på informasjonsmøter 2 ganger per år
 • Årsmelding og annen rapportering skal leveres etter forespørsel fra kommunen


Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut 
 • Norsk godkjenning som manuellterapeut med rett til å heve A8 takst
 • Politiattest i tråd med bestemmelsene i Lov om helsepersonell § 20 a
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Vi vektlegger: 

 • Kompetanse og erfaring med et bredt spekter av lidelser i muskel - og skjelettapparatet, samt andre smertetilstander og funksjonsforstyrrelser av sammensatt karakter
 • Interesse for og erfaring med primærkontaktrollen for manuellterapeuter
 • Interesse for å videreutvikle en kunnskapsbasert fysioterapitjeneste i tråd med gjeldende lovverk, reformer, planer og utfordringer i kommunens helsetjenester
 • Interesse for faget og jevnlig faglig oppdatering
 • Erfaring fra instituttpraksis
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, herunder god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt refleksjon rundt egen rolle, samhandling, pasientforløp og ansvarsområder.

Avtalen er regulert av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder, samt kommunale planer og prioriteringer. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje i henhold til rammeavtalens bestemmelser.

Nærmere opplysninger om driftsavtalen ved avdelingsleder, Talette B. Halstensen, tlf. 90835520 eller virksomhetsleder, Hilde Freim tlf. 47975934.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på Fredrikstad kommunes hjemmesider, kunngjøringer/ledig stilling og søk stilling.

Om du har problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül på tlf. 69306767.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.