Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 70% svangerskapsvikariat - Helsevakt og Trygghetspatrulje

Arbeidssted

Helsevakten og Trygghetspatruljen er lokalisert på Helsehuset på Kråkerøy i virksomhet Medisinske tjenester, etat 
Hjemmesykepleie.

Helsevakt
Helsevakten er døgnbemannet responssenter som responderer, vurderer og videreformidler alarmer fra velferdsteknologiske løsninger for hjemmeboende bosatt i ulike kommuner i regionen.

Trygghetspatrulje
Trygghetspatruljen er bemannet dag/kveld sammen med Helsevakten, hvor hovedoppgaven er 
ivaretakelse av ikke planlagte oppdrag og oppfølging av trygghetsalarmer og annen sensorteknologi for 
hjemmeboende i Fredrikstad kommune.

Dette er en tjeneste under utvikling og endringer i stilling og arbeidsoppgaver må påregnes. 

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter sykepleier i 70% stilling til svangerskapsvikariat. Stillingen vil være ledig for tiltredelse 1.6.2019

Hovedoppgaver

Helsevakt 

 • Bemanne operatørplass ved Helsevakten 
 • Motta henvendelser, vurdere og følge opp, samt kalle ut ressurser i henhold til gjeldende retningslinjer 
 • Registrere og rapportere 
 • Kvalitetssikre og avvikshåndtere tjenesten
 • Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
 • Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter og kommuner tjenesten strekker seg over
 • Det vil være langvakter i turnus hver 4. helg

Trygghetspatrulje

 • Følge opp ikke planlagte hendelser i hjemmetjenesten, herunder trygghetsalarmer
 • Prioritere og iverksette sykepleietiltak
 • Dokumentere
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
 • Bidra til et godt faglig samarbeid med samarbeidspartnere
 • Utstrakt samarbeid med øvrige virksomheter tjenesten strekker seg over
 • Det vil være langvakter i turnus hver 4. helg


Kvalifikasjonskrav

 • Tydelig og faglig engasjerte autorisert sykepleier
 • Samhandlingskompetanse
 • Vurderingskompetanse
 • Interesse for fag og kvalitet i tjenesten 
 • Er effektiv, stabil, fleksibel og sosial. 
 • Kunne flytende norsk skriftlig og muntlig, og beherske engelsk muntlig 
 • Bruke IT verktøy effektivt, herunder å kunne dokumentere raskt skriftlig 
 • Evne til raskt å vurdere brukeres behov, og veilede bruker på en trygg og effektiv måte 
 • Evne til å strukturere, organisere og prioritere arbeidsoppgaver
 • Erfaring fra hjemmesykepleie og medisinske tjenester vektlegges 
 • Fordel med kompetanse innen velferdsteknologi 
 • Fordel med kjennskap til prioriteringssystemer som Norsk indeks for medisinsk nødhjelp eller Manchester triage scale
 • Førerkort kl. B


Personlige egenskaper

- Personlig egnethet tillegges stor vekt 

 • God evne til å opptre med respekt og profesjonalitet i tjenesten 
 • God evne til å kommunisere gjennom telefon
 • Gode egenskaper i muntlig dialog og menneskeforståelse 
 • Evne til å tilpasse seg endringer og behov i tjenesten 
 • Evne til å arbeide effektivt under stressede situasjoner
 • Ansvarsbevisst og selvstendig 
 • Du har gode IT-kunnskaper og kan tilegne deg de fagsystemer som til enhver tid benyttes i Fredrikstad kommune
 • Du bidrar til godt arbeidsmiljø og har godt humør


Vi kan tilby

 • Spennende arbeidsplass i nyetablert tjeneste 
 • Opplæring og innføring i nye måter å møte fremtidens utfordringer på 
 • Turnus med arbeid i langvakter hver 4. helg
 • Du vil flekse mellom Trygghetspatruljen og Helsevakten etter avtale
 • Todelt-turnus med dag og aftenvakter
 • Lønn etter gjeldende tariff 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP


Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som sykepleier stillingskode 7174 internkode 3330 i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose- og MRSA- attest fremvises i henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.