Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer i Praktisk bistand

Arbeidssted

Praktisk bistand ligger under virsomhet Mat, Vaskeri og Praktisk bistand.

Praktisk bistand har arbeidssted i samme bygg som Fjeldberg sykehjem, og det er tilsatt ca. 60 ansatte - fordelt på ca. 30 årsverk. Alle hjemmehjelpere har oppmøte på Fjeldberg, og skal være ferdig skiftet til arbeidstøy fra arbeidstidens start
kl. 08.00.

 

Hovedoppgaver

Praktisk bistand har ansvar for ca. 1.300 brukere i hele Fredrikstad kommune.

Arbeidet vil innebære:

  • hjelp til rengjøring og praktisk bistand i brukers hjem
  • hjelp til praktisk bistand kan også være hjelp til matlaging, handling evt. andre gjøremål for brukeren - i forhold til brukers vedtak.

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss blide, engasjerte, nøyaktige og omsorgsfulle personer som kan bidra til at våre tjenestemottakere får en bedre hverdag.

De som tilsettes må kunne være fleksible og kunne både jobbe selvstendig - men også kunne jobbe i team.

Personlig egnethet vektlegges.

Lønnsopplysninger

Hjemmehjelp avlønnes i off.kode 6190, internkode 1330, stillingsgruppe 1, med årslønn i 100 % stilling 
kr. 293.500 - 396.200 avhengig av lønnsansiennitet.

Helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider avlønnes med årslønn i 100 % stilling
kr. 338.800 - 420.200 avhengig av lønnsansiennitet.

Kvalifikasjonskrav

De som tilsettes må ha fylt 18 år og ha sertifikat på bil klasse B. Det er ønskelig at de som søker også kan disponere egen bil ved behov. Godtgjøring gis da etter ordinære satser

Det er ønske om helsefaglig bakgrunn

De som tilsettes må ha gode norskkunnskaper - både skriftlig og muntlig
De som tilsettes må ha noe datakunnskaper

Vi er i behov av vikarer som er disponible for sommerjobb hovedsakelig i perioden ca. 01.07.19 - 11.08.19. De som tilsettes og som ønsker ferie selv i denne perioden, MÅ opplyse dette i søknaden.

Vi kan tilby

Praktisk bistand har 18 biler og 4 el-sykler til disposisjon i avdelingen. Disse fordeles etter behov.

Vi har et godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsdager.

Politi / Tuberkulose attest

Fra 01.01.2017 kreves politiattest for alle som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Attesten kan ikke være mer enn 3 mnd. gammel.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på WWW.Fredrikstad.kommuen.no - under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise Personalia, velg fanen hjem og trykk ledige stillinger.

Spørsmål vedr. innlogging/søknadsprosess rettes til førstesekretær Anette Andersen på 
tlf. 69 33 26 80 eller epost anan@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak for offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.