Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 60% fast stilling i Nattpatruljen

Nattpatruljen er hjemmesykepleiens natt-tjeneste og er organisert i virksomhet Medisinske tjenester i etat hjemmesykepleie. Virksomheten for øvrig består av legevakt, akuttavdeling, rehabiliteringsavdeling, legetjeneste, overgrepsmottak, helsevakt og trygghetspatrulje.
Nattpatruljen har i dag base på Dokka 1A, 1671 Kråkerøy, men flytter inn i nye H2 bygget ved siden av Helsehuset våren 2019.

Stillingsbeskrivelse

Helsefagarbeider - 60%. Fast stilling i nattpatruljen med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.06.2019.

Hovedoppgaver

 • Som helsefagarbeider i nattpatruljen skal du utøve helsefaglige oppgaver til hjemmeboende i Fredrikstad kommune i samsvar med kommunens visjon, mål og planer. 
 • Du skal sikre kvalitet i den direkte tjenesteytingen til pasient og pårørende 
 • Du kartlegger pasientens behov, prioriterer og iverksetter tiltak i tett samarbeid med sykepleiere på ditt team 
 • Du har ansvar for å dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem

Kvalifikasjonskrav

 • Du har autorisasjon som helsefagarbeider eller hjelpepleier
 • Du har førerkort klasse B
 • Du behersker norsk skriftlig og muntlig
 • Du har gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges i særskilt grad. Det er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien.

Vi søker deg som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til omstilling og endring
 • Jobber godt både selvstendig og i team
 • Er fleksibel og løsningsorientert
 • Har positive holdninger og godt humør 
 • Er stabil, trygg og tydelig
 • Har høy arbeidsmoral
 • Er klar for nye utfordringer på pasientens arena 
 • Er modig, engasjert, romslig, kompetent
 • Er opptatt av å gi pasientene en god tjeneste
 • Humoristisk sans setter vi pris på

Vi kan tilby

 • Nattpatruljen består av faglig trygge og kompetente sykepleiere og helsefagarbeidere/ hjelpepleiere
 • Vi er en morsom og engasjert gjeng som nå søker ny kollega 
 • Vi samarbeider tett med Hjemmesykepleie Nord, Syd, Øst og Vest, Helsevakt, samt legevakt og sykehuset Kalnes
 • Vi har pasienter fra 0-100 år
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte arbeidsoppgaver med store muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Arbeidstøy
 • Vi benytter leasingbiler

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som helsefagarbeider stillingskode 7076, internkode 2132 i henhold til Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose- og MRSA- attest fremvises i henhold til forskrift.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. 
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.