Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

100 % stilling som fagansvarlig ved Fredrikstad byarkiv

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som er opptatt av utvikling og kan bidra til å forenkle og støtte arbeidsprosesser.

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutviklig i Fredrikstad kommune, og består av 33,8 årsverk. Byarkivet er sentralarkiv, og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i kommunen.

Fredrikstad byarkiv er organisert med en stab og fire team for fagområdene post- og budtjeneste, dagligarkiv, arkivdepot, innsyn, og systemansvaret for det elektroniske sakarkivsystemet.

Fredrikstad byarkivs målsetting er å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Fredrikstad kommunes overordnede målsettinger og strategier.

Fra 1.5.2019 er det ledig 100% fast stilling som fagansvarlig arkivar.

Arbeidsområde: Arkivdanning

Vi kan tilby

Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og faglig kompetent arbeidsmiljø. Du vil bli del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen vil ha kontorplass i Fredrikstad byarkiv som er sentralt i Fredrikstad, nærhet til skjærgården og tilgang til et rikt kulturliv i Norges mest attraktive by 2017.

Hovedarbeidsområde

 • Fagansvarlig vi ha ansvar for rutiner, og utvikling og oppfølging av disse
 • Delta i de daglige rutinene i arkivdanningen som poståpning, vurdering av arkivverdighet, klassering, journalføring, skanning, restanseoppfølging, avskriving, arkivlegging, utlån
 • Kvalitetssikring og arkivpleie
 • Øke dokumentfangst på arkivpliktig dokumentasjon
 • Opplæring, rådgiving, brukerstøtte og oppfølging av saksbehandlere
 • Gi veiledning i arkivdanning
 • Offentlig journal
 • Praktisere offentleglova og andre bestemmelser om innsyn og åpnhet i samsvar med retningslinjer for Fredrikstad kommune
 • Sørge for at arkivfunksjonen yter effektiv tjeneste for alle interne og eksterne brukere av arkivet
 • Delta i øvrige arbeidsoppgaver som ligger under byarkivets ansvarsområde

Kvalifikasjonskrav

 • Arkivfaglig utdanning, som f.eks. høyere arkivfaglig utdanning, arkivskolen. Minimum tre års erfaring fra arkivdanning kan kompensere for manglende utdanning
 • Det kreves god kunnskap om og bred erfaring fra bruk av NOARK-baserte sakarkivsystem, fortrinnsvis ePhorte
 • Erfaring med daglige driftsoppgaver fra et offentlig arkiv
 • Erfaring med skanning av dokumenter
 • God kjennskap til offentlig forvaltning
 • God kjennskap til lover og forskrifter for offentlige arkiv
 • Svært gode norskkunnskaper
 • Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen bli sterkt vektlagt. Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Er fleksibel, nøyaktig og serviceinnstilt
 • Trives med rutinepregede oppgaver
 • Har evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig, men også ha evne til å arbeide i team
 • Er resultatorientert
 • Takler høyt arbeidstempo
 • Er lojal
 • Er motivert for - og ha evne til - å tilegne seg nye arbeidsoppgaver og kunnskap

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes i stillingskode 6559, internkode 2250. Stillingsbetegnelse er konsulent.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må registreres elektronisk i vårt rekrutteringssytem; www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søere benytter Frekit, Enterprise Personalia, velge fane Hjem. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess kan rettes til førstesekretær Marianne Andersen, telefon 69 30 62 45.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, alder og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.