Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vernepleier/Sykepleier 100% vikariat ved Fredriksvei/Vestre Nesskogen

Arbeidssted

Etat tjenester til funksjonshemmede gir tjenester til mennesker med ulike funksjonshemninger og/eller utviklingshemning. Etaten er delt inn i fem virksomheter. Virksomhet nord har ca. 140 årsverk fordelt på fem avdelinger. 
Den ledige stillingen er ved avdeling Vestre Nesskogen/Fredriksvei, som har ca 26 årsverk fordelt på 41 stk i turnus og døgnkontinuerlig tjeneste. Personalet jobber på tvers av de to fysisk atskilte enhetene. I tillegg gir vi tjenester til enkeltpersoner i nærmiljøet. Stillingen jobber todelt turnus med arbeid hver tredje helg pr i dag, men avdelingen er i gang med endringer på turnus i forbindelse med Prosjekt Heltid, noe som vil medføre endringer i belastning på helg.
Stillingen er ledig fra 01.04.2019
Vi ser etter deg som har godt humør, er positiv til utfordringer, endringer og som kan bidra til en bedre og enklere hverdag for våre brukere ut ifra deres forutsetninger. Veiledning og motivasjonsarbeid er viktig når du gir tjenester til våre brukere innenfor praktisk bistand, opplæring, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.


Hovedoppgaver

Som vernepleier/sykepleier hos oss skal du bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer. 
Du skal kartlegge behov, og bidra til kvalitet og koordinering av den direkte tjenesteytingen. Dine ansvarsoppgaver vil i tillegg til direkte miljøarbeid være veiledning og faglig opplæring av ansatte i avdelingen, medikamenthåndtering og ansvar, tiltaksplanansvarlig, ansvarsvakter, primærkontaktansvar og fagansvar som også innebærer å lede og delta aktivt på møter rundt bruker.


Kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som vernepleier/sykepleier
Studenter som er ferdig med utdanning til våren, oppfordres til å søke. 
Sertifikat klasse B
God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 

Ønskede kvalifikasjoner

Erfaring i arbeid med mennesker med psykisk utviklingshemning
Erfaring med og kapasitet til å håndtere arbeid med psykiske lidelser, atferdsproblematikk, stell, forflytning og miljøterapeutiske tilnærminger.
Erfaring i arbeid med epilepsi og diabetes
Erfaring og kunnskap med data som arbeidsverktøy, spesielt rundt fagprogrammet Gerica
Kunnskap om Lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og erfaring innenfor kapittel 9, som omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemning

Du liker å samarbeide, men har også evne til å arbeide selvstendig. Du er fleksibel, løsningsorientert, engasjert, har høy arbeidskapasitet og er trygg på faglig ståsted. Du tar i et tak der det trengs. Det er viktig for oss med godt humør og endringsoptimisme, og at du er en god motivator og en god rollemodell for dine kollegaer for at vi skal kunne ivareta vårt gode arbeidsmiljø. Med dette kjenner du deg igjen i Fredrikstad kommunes verdier; Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. 
Personlige egenskaper vektlegges ved tilsetting. 


Vi kan tilby

En spennende stilling med varierte og utfordrende oppgaver for faglig og personlig utvikling. Vi har en strukturert arbeidshverdag med ulike aktiviteter og gjøremål, og det er planlagte møter i turnus for å sikre kvalitet i tjenestene og faglig utvikling hos personalet.
Avdelingen har et sosialt, aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mye godt humør og positiv innstilling.
Kommunen har gode pensjons og forsikringsordninger.


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.


Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Lise Blake tlf. 69 30 55 27.
Spørsmål om stillingen rettes til avdelingsleder. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige
stillinger.


Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.