Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100% fast - avd.3 - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter tilbyr korttidsopphold for pasienter med ulike behov.
Vi tar imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, tilbyr opptrening, avlastning og lindrende behandling.
Fredrikstad kortidssenter har 3 avdelinger som tilsammen har 87 plasser:
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Senteret er en spennende arbeidsplass med høy aktivitet og mange faglige problemstillinger. Vi har høy sykepleiedekning, fast daglig legetjeneste, egen laboratorietjeneste og tett samarbeid med fysio-/ergoterapeuter. Vi samarbeider også tett med hjemmesykepleien og pårørende.
Det gjennomføres tverrfaglige møter ukentlige både med interne og eksterne deltakere. Her planlegges videre forløp for pasientene.

Det er ca. 1300 innleggelser i året ved korttidssenteret.

Stillingen er knyttet til avdeling 3.
Avdelingen har 16 korttidsplasser og 17 plasser til pasienter som venter på langtidsplass.

Hovedoppgaver

 • Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak.
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen og ivareta arbeidsmiljø.
 • Jobbe i team med sykepleiere/helsefagarbeidere.
 • Bidra til å realisere kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer.
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem.


Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier.
 • Må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper.


Personlige egenskaper

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Ha interesse for og ønske om å jobbe tverrfaglig og løse problemstillinger i tråd med pasientenes egne mål.
 • Faglig engasjert.
 • Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretagelse av arbeidsmiljø.


Vi kan tilby

 • Fast stiling i en aktiv og utfordrende avdeling.
 • Fagutvikling med internundervisning i turnus hver 12 uke.
 • Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
 • Todelt turnus med arbeid dag og kveld.


Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetid er 6 mndr.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle
søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, ledigstilling.
Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Spørsmål vedrørende/innlogging søknadsprosessen kan rettes til: Hilde Ødegård / Ingjerd Offenberg tlf. 48867180
Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, enterprise personalia, velg fane Hjem og trykke ledig stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.