Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100% fast - avd.4 - Fredrikstad korttidssenter

Fredrikstad korttidssenter tilbyr heldøgns korttidsopphold for pasienter med ulike behov. Vi tar imot pasienter til ordinære korttidsopphold, utskrivningsklare pasienter fra sykehuset, pasienter til avlastning, vi tilbyr opptrening og lindrende behandling. Senteret er en aktiv og spennende arbeidsplass med ca. 1300 innleggelser i året og mange faglige utfordringer.

Fredrikstad korttidssenter har 3 avdelinger med 87 plasser
Avdeling 2 har 34 plasser
Avdeling 3 har 33 plasser
Avdeling 4 har 20 plasser

Stillingen er knyttet til avdeling 4. Fredrikstad kommunes 5 lindrende senger er plassert her. I de lindrende sengene tar vi imot pasienter med behov for avansert symptombehandling og disse har en noe høyere bemanning enn de øvrige sengene. Vi har høy sykepleierdekning, hvor flere har videreutdanning i palliasjon og kreftsykepleie. Det er fast daglig legetjeneste på avdelingen, egen laboratorietjeneste og samarbeid med fysio- og ergoterapeuter.
De øvrige 15 sengene er ordinære korttidsplasser.

 

Hovedoppgaver

 • Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak.
 • Sikre kvaliteten på den direkte tjenesteytingen.
 • Skal sammen med etatens og virksomhetens lederteam bidra til å realisere kommunens og etatens visjoner, mål og planer.
 • Ha ansvar for dokumentasjon.
 • Ivareta arbeidsmiljø.


Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier

Beherske god skriftlig og muntlig norsk.
Gode IT kunnskaper.


Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og i team er viktig.
 • Gode organisatoriske evner.
 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Ha interesse for og ønske å jobbe tverrfaglig og løse problemstillinger i tråd med pasientenes egne mål.
 • Personlig egnethet vektlegges.


Vi kan tilby

 • Fast stiling i en aktiv og utfordrende avdeling
 • Fagutvikling med internundervisning i turnus hver 12 uke
 • Trivelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP.
 • Todelt turnus med arbeid dag og kveld


Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale.

Generelt:
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetid er 6 mndr.


Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentligjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle
søker som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25).
Det vil fremgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilke kjønn de har.


Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.