Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 55% og 25% fast natt ved Avlastning for barn og unge

Arbeidssted

Har du lyst til å gjøre en forskjell for barn og unge med funksjonsnedsettelse? Synes du det er interessant og faglig 
utfordrende å jobbe med atferd? Har du kompetanse til å bidra til å utvikle gode tjenester? Da er kanskje du personen vi søker etter. Virksomhet Avlastning barn og unge gir avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Vårt hovedmål er å være et trygt og godt sted for barn og unge. Organisatorisk består virksomhet Avlastning barn og unge av tre avdelinger, med en leder på hver avdeling. Avdelingene er stasjonert på Kiæråsen, Åsebråten og Begby. De ansatte har ulik real og formel kompetanse. 

Hovedoppgaver

 • Direkte strukturert miljøarbeid.
 • Bidra til at avdelingen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Legge til rette for godt samarbeid med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere. 
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon og medikamenthåndtering


Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort klasse B. 


Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til multifunksjonshemmede, arbeid med hjelpemidler, sondeernæring osv.
 • Kompetanse og erfaring i arbeid med utfordrende atferd.
 • Kompetanse på autismespekteret og psykisk utviklingshemming. 
 • Kunnskap om data og fagprogrammet Gerica.
 • Praktisk og teoretisk kompetanse fra arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • God skriftlige og muntlig fremstillingsevne.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.
 • Kunne jobbe i team, men også arbeide selvstendig. 


Vi kan tilby

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet for faglig utvikling.
 • Et aktivt og godt arbeidsmiljø. 
 • En aktiv arbeidshverdag med ulike fritidsaktiviteter


Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme, tlf 69 30 77 05, spørsmål om stilling rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.