Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikar i Etat tjenester til funksjonshemmede

Har du lyst til å gjøre en forskjell for barn, unge og voksne med ulike funksjonshemninger?

Vi har behov for engasjerte ferievikarer for sommeren 2019 innen tjenesteområdene arbeid-/ og aktivitet, 
avlastning, bofellesskap og mobile team. Det utarbeides sommerturnus for perioden 24.6- 18.8.2019.
Etaten gir bistand til barn, unge og voksne som har ulike funksjonshemminger. Arbeidet er et viktig bidrag til at våre 
brukere får gode og meningsfylte dager.
MERK søknaden med den virksomheten og den avdelingen du ønsker å være vikar på. Hvis det ikke er behov på 
avdelingen du ønsker primært, vil en kunne få tilbud på annen avdelingen.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Det er en fordel om du er student eller elev innen helsefagutdanninger.
  • Du har fylt 18 år, og det er ønskelig at du har sertifikat klasse B. 
  • Du er positiv, engasjert og har gode holdninger og er bevisst på at du er en god rollemodell som ansatt i tjenestene våre.
  • Du må like utfordringer, være fleksibel og løsningsorientert.


Hovedoppgaver

Bistå mennesker med ulike funksjonsnedsettelser til å leve et fullverdig liv. Dette innbefatter blant annet veiledning/hjelp til aktivisering, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og personlig hygiene.
Arbeidsoppgaver vil variere ut fra hvor i etaten du skal jobbe.

Lønnsopplysninger

I henhold til Hovedtariffavtalen og Fredrikstad kommunes lønns - og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Den som ansettes må framlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. (Søkes etter tilbud om stilling).

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med avdelingsledere på den enkelte avdeling (adresse) for mer informasjon pr. mail eller telefon:

Virksomhet avlastning:
Avd. 1: barn 0-12 år: Stine Bjerkebakke: stib@fredrikstad.kommune.no tlf. 69305579/97577826
Avd. 2: barn/ungdom 12-20 år: Julie Jarman: jujo@fredrikstad.kommune.no tlf. 69305578/95113698
Avd. 3: barn/ungdom 12-20 år: Laila Dahlin: lada@fredrikstad.kommune.no tlf. 69305577/94210070

Virksomhet nord:
Ambjørnrød/ Rognebærstien: Anne Magnussen Høvik: akrm@fredrikstad.kommune.no Tlf. 69306756/91720237
Lisleby alle/ Leie: Monica Ørbakk: moor@fredrikstad.kommune.no tlf. 69302439/91802043
Fredriksvei/Vestre Nesskogen: Line Heidenberg: leil@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306946/92205306
Haugeløkka/Falcheveien: Monica Hatlelid: mhat@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306958/91885535
Gamle Kirkevei 80/80A: Tove Bjørkås Mathisen: tovm@fredrikstad.kommune.no tlf. 69302437/99588746
Mobilt team nord: Tove Bjørkås Mathisen: tovm@fredrikstad.kommune.no tlf. 69302437/99588746

Virksomhet øst: 
Borgarveien 9/11: Anne Lise Berg: anlb@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306541/48219302
Torp bofellesskap: Hilde Hall: hktf@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306533/98802039
Trollhettaveien: Christine Hybert Mathisen: chma@fredrikstad.kommune.no Tlf. 69306544/90605215
Opalveien/Njårdsvei: Astrid Gedde, asge@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306543/99273853
Nordre Kongsvei: Christin R. Mareth, crom@fredrikstad.kommune.no Tlf. 69302440/47797447
Mobilt team øst: Siri P Solgaard, sipekn@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306547/48890358

Virksomhet syd/vest: 
Bjørnebyveien 1: Stig Einar Vestby, stives@fredrikstad.kommune.no tlf. 69305531/90950298
Habekk: Tone Engebretsen, tenb@fredrikstad.kommune.no tlf. 69959654/95843829
Lise Høiberg, lhoi@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306869/43876271
Brønnerødlia: Liss Norsted, norl@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306531/99565253
Åselia/Åsebråten: Håkon Tøfte, haktof@fredrikstad.kommune.no tlf 69305552/48216597

Brønnerødlia: Liss Norsted, norl@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306531/99565253
Åselia/Åsebråten: Håkon Tøfte, haktof@fredrikstad.kommune.no tlf. 69305552/48216597
Bjørneby/Bjørnebyveien 5: Terje Halvorsen, terh@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306545/41451368
Mobilt team vest: Hege Saenger, hean@fredrikstad.kommune.no tlf. 69959655/97780709
Mobilt team syd: Lill Opstad, llar@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306546/40167278

Virksomhet arbeid-/aktivitetstilbud:
Gudevold/Hjørgunn/ Odinsenteret: Greta Hiller, grhi@fredrikstad.kommune.no tlf. 69306534/95996731
Bratlia/Smertu/Åsebråten/St.Croix: Tove Andersen, anto@fredrikstad.kommune.no tlf. 69959651/47057917

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
stillingsannonser/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker, bør du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

MERK søknaden dersom du har ønsker for arbeidssted.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og 
hvilket kjønn de har.

Kontaktperson

Ta kontakt med avdelingsledere på den enkelte avdeling (adresse) for mer informasjon pr. mail eller telefon.
For teknisk support til elektronisk søknad kontakt; Jeanette Holme, jaho@fredrikstad.kommune.no tlf. 69307705.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.