Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast - Hjemmesykepleie Nord

Arbeidssted

Hjemmesykepleie Nord yter tjenester til hjemmeboende i distrikt Lahelle, Trara, Lisleby og Rolvsøy.
Vi har base i hensiktsmessige lokaler ved Glemmen sykehjem, med gode parkeringsmuligheter, og kort vei til 
kollektivtransport.
Vi har ca. 400 brukere i alle aldre, og med ulike behov for bistand.
Vi er organisert i 3 team, totalt ca. 64 årsverk.

Stillingsbeskrivelse

 • 100 % fast stilling, arbeid i turnus; pt. dag/kveld, og hver 3. helg.
 • Stillingen er ledig fra 01.05.2019
 • Stillingen er tilknyttet team 3


Hovedoppgaver

 • Sykepleier yter tjenester til hjemmeboende, i samarbeid med teamet og virksomheten for øvrig, og i tråd med kommunens visjon, mål og planer.
 • Sykepleier har ansvar for å kartlegge behov, prioritere og iverksette tiltak,og legge til rette for egenmestring.
 • Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteyting.


Kvalifikasjonskrav

 • Den som ansettes må ha autorisasjon som sykepleier
 • Gyldig førerkort klasse B
 • Beherske norsk språk godt, muntlig og skriftlig
 • Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Gode IKT kunnskaper


Personlige egenskaper

 • Det er ønskelig med erfaring fra hjemmesykepleien.
 • Faglig dyktighet, ansvarsbevisst, og evner til å ta beslutninger i en hektisk hverdag.
 • Jobbe godt selvstendig, og i team.
 • Fleksibel, løsningsorientert, strukturert og målrettet.
 • Positive holdninger og godt humør.
 • Personlige egenskaper vektlegges.


Vi kan tilby

 • Fast jobb i en aktiv og utfordrende tjeneste, og med gode utviklingsmuligheter
 • Trivelig, inkluderende og levende arbeidsmiljø.
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • God arbeidstøyordning
 • Leasingbiler og el-sykler i tjeneste.
 • Godt fagmiljø.
 • Fast personalmøte i turnus.
 • Faste sykepleiermøter:
 • God opplæring, og oppfølging av fadder.
 • Gode pensjon og forsikringsordninger i KLP.


Lønnsopplysninger

 • Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

 • Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
 • Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
  tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Søknad sendes

 • Etat hjemmesykepleie Nord benytter elektronisk søknadsprosess.
 • Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
 • Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger
Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med Mona Holt-Larsen tlf. 69 33 26 37 .

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.