Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhet vann og avløp søker sommervikarer 2019

Arbeidssted

Virksomhet vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold, samt fornyelse og utvidelse av vann- og avløpsnettet, og tilhører Seksjon for teknisk drift som holder til i Tomteveien 30. 
Virksomhet vann og avløp søker etter sommervikarer for sommeren 2019.

Hovedoppgaver

Arbeidet består i både praktiske og mer teoretiske vann og avløpsrelaterte oppgaver. Det kreves observasjoner av VA-installasjoner i felt, samt registrering og redigering i virksomhetens kartverksprogram. Dessuten er det behov for blant annet fremmedvannssøk, kuminspeksjon, fotografering, gressklipping rundt og maling av pumpestasjoner. Det kan også bli noe arkivering og annen behandling av dokumenter.

Kvalifikasjonskrav

Søkeren må være fylt 18 år og ha førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

Arbeidet fordrer selvstendighet i utførelsen av oppgavene og gode samarbeidsevner. Ingeniørstudenter oppfordres til å søke.

Lønnsopplysninger

Stillingene blir lønnet etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Vi kan tilby

Vi kan tilby inntil seks ukers sommerjobb med verdifull praksis i et godt fag- og arbeidsmiljø. Husk å angi når på sommeren du ønsker å arbeide.

Søknad sendes

Seksjon for Teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på https://www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.
Dersom du er en intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen "Hjem" og trykk på "Ledige stilinger". 
Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen - tlf.: 69 36 14 82 eller på e-mail: wlan@fredrikstad.kommune.no. 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om denne har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.