Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer til dagsenter for eldre, BPA-ordningen og vaktmester- og sjåførtjenesten

Ingress

Virksomhet Hjemmesykepleie syd og aktivitet har behov for sommervikarer til våre dagsenter for eldre, BPA-ordningene og vaktmester- og sjåførtjenesten som er knyttet til dagsentrene.
Du vil få verdifull praksis med mennesker i mange aldre og ulike livssituasjoner. Vi kan tilby deg opplæring, dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.

Arbeidssted

Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre, vaktmester- og sjåførtjeneste, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), team hverdagsrehabilitering, helsestasjon for eldre og +Huset. Administrasjonen holder til i lokaler på Dokka 1, Kråkerøy. Virksomheten har i underkant av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, helsefagarbeidere og assistenter.

Hovedoppgaver

Arbeidet består i å gi brukerne praktisk og personlig hjelp, samt å bidra til aktiviteter og sosialt fellesskap. For vaktmester- og sjåførtjenesten er det i hovedsak kjøring av brukerne til dagsenter, men det kan også være aktuelt å bidra som vikar på et dagsenter.

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha fylt 18 år i løpet av juni 2018
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kan gjerne være under utdanning innen helsefag

Ved søknad til vaktmester- og sjåførtjenesten må du ha førerkort minimum D1.

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Trives med å jobbe med mennesker
 • Like å jobbe alene og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Være fleksibel
 • Personlig egnethet vektlegges

Lønnsopplysninger

Avlønning etter hovedtariffavtalens bestemmelser.

Politi / Tuberkulose attest

 • Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA kontroll" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Hilde Risberg tlf. 69 33 26 55.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk du må være logget inn på kommunens server.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.