Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vil du bli vår nye rådmann?

Vi søker en tydelig og målbevisst toppleder for Østlandets nest største by. Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og har en ledergruppe som består av 6 kommunaldirektører og HR-sjef.
I samarbeid med politikerne, ansatte og samarbeidspartnere skal du jobbe for at kommunen fremstår som en aktiv lokalsamfunnsutvikler, en leverandør av tjenester med høy kvalitet, og en kompetanseorganisasjon med motiverte og dyktige medarbeidere.

Vi kan tilby

  • Dette er en av Norges mest utfordrende og spennende lederstillinger der du, sammen med en dyktig ledergruppe og kompetente medarbeidere, vil få en sentral rolle i videreutviklingen av kommunen. 
  • Arbeidsoppgaver med stor påvirkning på lokalsamfunnet og regionen.
  • Lønn etter avtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Stillingens hovedansvarsområder

Rådmannen er kommunens administrative toppleder. Rådmannens viktigste roller er å utøve effektiv ledelse, sikre at administrasjonen leverer gode resultater, videreutvikle et fruktbart samarbeid mellom politikk og administrasjon, og utvikle gode relasjoner til kommunens samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonskrav

  • Høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå fra høyskole/universitet.
  • Du må ha gode lederegenskaper og relevant ledererfaring fra offentlig sektor. Annen relevant erfaring kan også tillegges vekt.
  • Vi legger vekt på god forståelse for samhandling og samspill mellom politisk og administrativt nivå, og kjennskap til kommunal forvaltning. 
  • Du har god økonomiforståelse og kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunal virksomhet.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ønsker at vår nye rådmann har evne til å inspirere, engasjere og utvikle ledere og medarbeidere, og samtidig tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger. Du er god til å kommunisere, er opptatt av samarbeid og kan bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom samhandling og medvirkning. Vår nye rådmann er ambisiøs på kommunens vegne, tenker strategisk og kan se helheten. Innovasjon er et fokusområde i Fredrikstad kommune, og du er nytenkende, ser løsninger og skaper muligheter. Du er god til å gjennomføre endringer, og i tillegg en god rollemodell som evner å etterleve kommunens verdier.

Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Mer informasjon om oss finner du på www.fredrikstad.kommune.no.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under 
ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen
Hjem og trykk på ledige stillinger.

Fredrikstad kommune vil la seg bistå av et rekrutteringsfirma i prosessen. Spørsmål om stillingen kan rettes ordfører Jon-Ivar Nygård på tlf 95 79 77 70. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til HR-rådgiver Anette Grønneberg på tlf: 69 30 62 48.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(Offentlighetslovens § 25) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, alder og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.