Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Undervisningsinspektør Gudeberg skole

I Fredrikstad kommune er det en ledig 100 % fast stilling som undervisningsinspektør ved Gudeberg skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2019.

Gudeberg er en kombinert barne- og ungdomsskole med 412 elver og 78 ansatte. Skolen er organisert i trinn, med inntil tre læringsgrupper på hvert trinn. Pedagogene har undervisning i alle læringsgruppene. Ansatte ved Gudeberg skole er godt motivert for og jobber målbevisst med å forbedre egen undervisningspraksis, elevenes læringsresultater og læringsmiljø-

Gudeberg skole vil kommende skoleår arbeide systematisk med observasjon og kollegaveiledning. Ved skolen er det et hyggelig arbeidsmiljø med positive og engasjerte kolleger. Skolen ligger sentrumsnært på Østsiden av Glomma, med Gamlebyen i Fredrikstad som nærmeste nabo.

Det er planlagt en utbygging som innebærer at Råkollen skole, som er en skole for elever med store og sammensatte lærevansker, blir samlokalisert med Gudeberg og en kapasitetsutvidelse som skal erstatte frittstående paviljonger for Gudeberg skole.

Gudeberg skole vil skoleåret 2019-2020 delta i etterutdanningstilbudet "Tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø" med faglig støtte fra Høgskolen i Østfold. 
Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Vi søker deg som

 • Har stor arbeidskapasitet, er ansvarsbevisst og kan jobbe selvstendig innenfor egne ansvarsområder
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper 
 • Har humør, pågangsmot og er utviklingsorientert
 • Har gode analytiske evner og gode IKT-kunnskaper
 • Er bevisst din rolle i beslutningsprosesser og i oppfølgingen av avgjørelser som blir tatt. 
 • Er systematisk og ryddig i ditt arbeid


Vi kan tilby

 • En utfordrende og interessant lederstilling med utviklingsmuligheter
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger


Aktuelle arbeidsområder

 • Inngå i skolens lederteam og kunne være rektors stedfortreder
 • Planlegging og drift av skolen, inkl. spesialundervisning, fraværshåndtering samt timeplanlegging i kommunens nye skoleadministrative system Vigilo
 • Delta i pedagogisk og sosialpedagogisk utviklingsarbeid, tverrfaglig team og kontaktmøter med PPT
 • Være en pådriver i skolens satsing på lesing som grunnleggende ferdighet, inkludering og tilpasset opplæring, elevmedvirkning og dybdelæring
 • Videreutvikle skolens praksis av Office365 og OneNote
 • Oppfølgingsansvar for klasser/trinn, i samarbeid med øvrig ledelse 
 • Ansvar for oppfølging av det minoritetsspråklige området
 • Innkjøp av læremidler
 • Støtte, veiledning og oppfølging av ansatte
 • Undervisning ved behov
 • Ha kontakt med elever og foresatte


Dine kvalifikasjoner

 • Du har godkjent kompetanse for tilsetting og undervisning i grunnskolen
 • Du har undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Det er ønskelig med tilleggsutdanning i administrasjon og ledelse og/eller ledererfaring 
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, skriftlig og muntlig 
 • Du har god IKT-kompetanse og kan bruke IKT som et verktøy i arbeidsoppgaver som skoleleder 
 • Du har god systemforståelse


Dine personlige egenskaper

 • Du har pågangsmot, godt humør og er utviklingsorientert
 • Du inspirerer, motiverer og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du har kjennskap til lov og avtalerett
 • Du er positiv til å jobbe i team og har gode samarbeidsevner
 • Du er fleksibel og har evne til å ta gode beslutninger i en hektisk hverdag

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 7954, internkode 5241, undervisningsinspektør, lønnssats ved full stilling kr 659.700,- pr.år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.


Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.


Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.