Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider/sykepleierstudent - faste helgestillinger - Hjemmesykepleie Nord

Arbeidssted

-Hjemmesykepleie Nord yter tjenester til hjemmeboende i distrikt Lahelle, Trara, Lisleby og Rolvsøy.
-Vi har base i hensiktsmessige lokaler ved Glemmen sykehjem, med gode parkeringsmuligheter, og kort vei til 
kollektivtransport.
- Vi har ca. 400 brukere i alle aldre, og med ulike behov for bistand.
- Vi er organisert i 3 team, totalt ca. 60 årsverk.

Stillingsbeskrivelse

- ca 14 - 16 % helgestilling for helsefagarbeidere/sykepleierstudenter med arbeid i turnus; pt. dag/kveld, og hver 3. helg.
- Stillingen er ledig fra 01.05.2019
- Stillingen er knyttet til team 1,2 og 3.

Hovedoppgaver

- Den ansatte yter tjenester til hjemmeboende, i samarbeid med teamet og virksomheten for øvrig, og i tråd med 
kommunens visjon, mål og planer.
- Kartlegge behov, prioritere og iverksette tiltak, legge tilrette for egenmestring " hjelp til selvhjelp" og sikre kvaliteten i 
den direkte tjenesteyting. Ivareta arbeidsmiljøet.

Kvalifikasjonskrav

- Du er autorisert helsefagarbeider/sykepleierstudent, hjelpepleier eller omsorgsarbeider.
- Du har førerkort klasse B.
- Må beherske norsk muntlig og skriftlig.
- IKT ferdigheter samt ønske om kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica og Gat.

Personlige egenskaper

- Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
- Du har evne til omstilling og endring.
- Du har interesse og evne til å møte faglige utfordringer.
- Du har evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø, positive holdninger og godt humør.
- Du liker høyt arbeidstempo.

Lønnsopplysninger

- Stillingen avlønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Vi kan tilby

- Jobb i en aktiv og utfordrende tjeneste, og med utviklingsmuligheter.
- Trivelig, inkluderende og levende arbeidsmiljø.
- God arbeidstøyordning.
- Leasingbiler og el-sykkler i tjeneste.
- Godt fagmiljø.
- God opplæring, og oppfølging av fadder.

Politi / Tuberkulose attest

- Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
- Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.