Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helgestillinger - Hjemmesykepleie øst

Arbeidssted

Hjemmesykepleie øst yter tjenester til hjemmeboende pasienter og pasienter boende i omsorgsbolig i Fredrikstad
kommune.
Hjemmesykepleie øst består av tre team som dekker områdene Østsiden, Borge og Østsiden Eldresenter som er en
bemannet omsorgsbolig. Hjemmesykepleie Øst har kontorer i nye og moderne lokaler i Roald Amundsens vei 32 A,
1654 Sellebakk.

Hovedoppgaver

-Pleieoppgaver og hjemmesykepleieoppdrag til hjemmeboende
-Medansvar for kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
-Bidra til at avdelingen/teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
-Er ansvarlig for at tjenesten utøves i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og ide grunnlaget for kommunen og at
tjenesten utføres etter gjeldende lover og planer

Stillingsbeskrivelse

Arbeid hver 2. eller 3.helg

Kvalifikasjonskrav

Søker bør være autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Oppfordrer sykepleiestudenter og andre som er i,
eller har planer om et utdanningsløp til å søke.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig
IKT ferdigheter samt ønske om kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Søker bør være autorisert helsefagarbeider, hjelpepleier eller omsorgsarbeider. Oppfordrer sykepleiestudenter og andre som er i,
eller har planer om et utdanningsløp til å søke.
Må beherske norsk muntlig og skriftlig
IKT ferdigheter samt ønske om kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.
Førerkort klasse B

Lønnsopplysninger

Avlønning etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldene lover, reglementer og tariffavtaler.

Vi kan tilby

En spennende arbeidsplass med faglige utfordringer og mulighet til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
Leasingbiler
Arbeidstøy
Nye og moderne lokaliteter
Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsformer.
Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP

Politi / Tuberkulose attest

- Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder.
- Skjemaet " Tuberkulose og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser," skal fylles ut av alle personer som skal
tiltre stilling innen helse-og omsorgstjenester

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil
varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem
av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

- Hjemmesykepleie øst benytter elektronisk søknadsprosess.
- Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.
- Interne søkere kan gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

- Dersom du ikke får sendt søknaden, eller ikke har tilgang til Enterprise Personalia ta kontakt med 
administrasjon på tlf 69 33 26 52

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.