Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barnehagelærer 100 % fast stilling - Trosvik barnehage

Vi har ledig en 100 % fast stilling som barnehagelærer fra 5.august 2019.

Trosvik barnehage har plass til 100 barn og avdelingene er aldersinndelt med 1- åringer, 2- åringer, 2-3- åringer, 3-4- åringer og 4-5- åringer. Vi er en sentrumsbarnehage med gode uteområder, egen skog og ligger i nær tilknytting til offentlig kommunikasjon. Barnehagen er Miljøfyrtårnsertifisert og praksisbarnehage for høgskolen i Østfold. Åpningstid er 0645-1645. 

Kvalifikasjonskrav

Godkjent barnehagelærerutdanning, pedagogisk dokumentasjon.

Hovedoppgaver

- medansvar for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske arbeid og ulike oppgaver i samarbeid med virksomhetsleder, pedagogiske ledere og øvrige barnehagelærere i barnehagen
- barnehagelærer er forpliktet til Lærerprofesjonens etiske plattform og for å handle i samsvar med plattformens verdier og prinsipper

Stillingsbeskrivelse

- medansvar for endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen
- medansvar for veiledning av det øvrige personalet og bidra til et godt personalarbeid i barnehagen
- medansvar og bidra til et godt foreldresamarbeid
- holde deg faglig oppdatert

Personlige egenskaper

- gode samarbeidsevner 
- må kunne jobbe strukturert og selvstendig
- godt humør, fleksibel og løsningsorientert
- stor motivasjon for arbeidet i barnehagen

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.
Menn oppfordres til å søke.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 6709, internkode 3440, årslønn i full stilling fra kr 386.200 til 480.296 avhengig av ansiennitet. Arbeidstaker tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffer, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. må fremlegges ved tilsetting av personell som skal jobbe med barn. Tuberkulose-attest i henhold til forskrifter.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentlig selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging rettes til Mona Kristin Evensen tlf: 69 30 61 26 eller Karianne Bergli tlf: 69 30 61 81.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fane Hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.