Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Rådgiver i kvalitetsarbeid, stab Helse og velferd

Seksjon Helse og velferd har rundt 4000 medarbeidere i omlag 2200 årsverk, og et årlig bruttobudsjett på drøyt 2,5 milliarder kroner. Seksjonen har ansvar for kommunens helse- og velferdstjenester og omfatter følgende 
etater/virksomheter: Hjemmesykepleie, Omsorgssentre, Tjenester til funksjonshemmede, Friskliv og mestring, Mat, vaskeri og praktisk bistand, Tildelingskontoret for helse og velferd, NAV Fredrikstad og seksjonens stab. De siste årene er det satt fokus på arbeidsglede, yrkesstolthet og samspill i Helse og velferd, og 2019 er mestringens år. Eksempler på strategiske innsatsområder er overgang til heltid som norm for driften, pasient- og brukersikkerhet og etablering av medarbeiderskap gjennom Lag en fin dag-kampanjen.

Seksjonens stab består av utviklingsavdelingen, e-helseavdelingen og kvalitetsavdelingen. Kvalitetsavdelingen har ansvar for utvikling og oppfølging av seksjonens overordnede kvalitets- og internkontrollarbeid. Avdelingen skal videreutvikle, samordne og følge opp kvalitetsarbeidet i etater/virksomheter, og leder seksjonens arbeid med pasient- og brukersikkerhet, "Hva er viktig for deg?"-perspektivet og etikkråd. Avdelingen har også ansvar for avvikssystemet, oppdatering av kvalitetssystemet, opplæring og utvikling, brukerundersøkelser og beredskap.

Den aktuelle rådgiverstillingen, som er en 100% fast stilling, er plassert i kvalitetsavdelingen og inngår som en ressurs i seksjonens sentrale stab. Avdelingen er p.t. sammensatt av avdelingsleder, to rådgivere, en juridisk rådgiver og fire kommuneoverleger. Arbeidet i avdelingen bygger på samspill og samarbeid med øvrige medarbeidere i avdelingen, staben og i seksjonen for øvrig. Stillingen fordrer derfor gode samarbeidsevner, så vel som evne til selvstendig arbeid. Stillingen krever god organisasjons- og systemforståelse, og en strukturert og effektiv arbeidsmåte.

Hovedoppgaver

- Utvikling og oppfølging av seksjonens overordnede kvalitets- og internkontrollarbeid, herunder internrevisjoner, risiko- og sårbarhetsanalyser, hendelsesanalyser og prosedyrearbeid. 
- Proaktivt kvalitetsarbeid med fokus på tjenesteutvikling og pasient- og brukersikkerhet. 
- Behandling og oppfølging av klager, tilsyn, avviksmeldinger og alvorlige uønskede hendelser. 
- Ledelse av eller deltakelse i prosjekter tilknyttet tjenesteutvikling.
- Saksbehandling til politiske råd og utvalg.

Kvalifikasjonskrav

- Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå, eksempelvis innen helsefag, sosialfag eller samfunnsvitenskap. 
- Kompetanse på og/eller erfaring fra helse- og velferdssektoren innen kvalitetsarbeid og tjenesteutvikling.
- Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig. 
- Erfaring med bruk av relevante digitale verktøy eller evne og vilje til å tilegne seg disse egenskapene.

I tillegg er det ønskelig at du har

- Kompetanse på og erfaring med prosjektledelse.
- Erfaring med arbeid i team og tverrfaglig samarbeid.
- Erfaring fra offentlig forvaltning, virksomhetsstyring og/eller organisasjonsarbeid, saksbehandling og forbedringsarbeid.

Personlige egenskaper

- Strukturert og ryddig.
- Gode samarbeidsevner. 
- Analytisk, reflektert og evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger.
- Positiv og løsningsorientert.
- Fleksibel og trives med å jobbe parallelt med mange ulike oppgaver.
- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

- Arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde. 
- Godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp.
- Fleksibel arbeidstid med god balanse mellom jobb og fritid. 
- God pensjonsordning i KLP.
- Arbeidsplass sentralt i Fredrikstad.

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 mnd.

Lønnsopplysninger

Stillingen er normert som spesialkonsulent i stillingskode 7531. Lønn etter avtale.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen
Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Gøril Egset, tlf. 69 30 61 11 eller 
epost: goregs@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.