Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

100 % stilling som rådgiver ved Fredrikstad byarkiv

Vi ser etter deg som er faglig dyktig og som er opptatt av utvikling og kan bidra til å forenkle og støtte arbeidsprosesser.

Fredrikstad byarkiv er en avdeling i Seksjon økonomi og organisasjonsutviklig i Fredrikstad kommune, og består av 33,8 årsverk. Byarkivet er sentralarkiv, og har et overordnet ansvar for arkivtjenesten i kommunen.

Fredrikstad byarkiv er organisert med en stab og fire team for fagområdene post- og budtjeneste, dagligarkiv, arkivdepot, innsyn, og systemansvaret for det elektroniske sakarkivsystemet.

Fredrikstad byarkivs målsetting er å bidra til å skape en attraktiv arbeidsplass som leverer i tråd med Fredrikstad kommunes overordnede målsettinger og strategier.

Fra dags dato er det ledig 100% fast stilling som rådgiver.

Arbeidsområde: Saksbehandling av innsynsbegjæringer

Vi kan tilby

Du vil få utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og faglig kompetent arbeidsmiljø. Du vil bli del av et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen vil ha kontorplass i Fredrikstad byarkiv som er sentralt i Fredrikstad, nærhet til skjærgården og tilgang til et rikt kulturliv i Norges mest attraktive by 2017.

Hovedarbeidsområde

-Behandle innsynsbegjæringer
-Behandle klager
-Gi råd, bistå og veilede saksbehandlere i forbindelse med innsynsbegjæringer
-Registrere dokumenter etter offentlige prinsipper
-Rutineutvikling 
-Praktisere offentleglova og andre bestemmelser om innsyn og åpnhet i samsvar med retningslinjer for Fredrikstad kommune

Stillingen kan bli tillagt andre oppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

-Du må ha høyere utdanning, gjerne bachelorgrad knyttet til arkivrelaterte fag som arkivfag, IKT, jus, økonomi, samfunnsvitenskapelige fag
-Erfaring fra og kunnskap om tilsvarende arbeid tillegges stor vekt
-Gode kunnskaper om offentleglova, forvaltningsloven og arkivlova
-Kunnskap om og bred erfaring fra bruk av NOARK-baserte sakarkivsystem, fortrinnsvis ephorte
-God kjennskap til offentlig forvaltning
-God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
-Svært gode norskkunnskaper
-Gode IKT-kunnskaper

Personlige egenskaper

I vurderingen av søkere vil personlige egenskaper som er nødvendig for stillingen bli sterkt vektlagt. Vi ønsker oss en medarbeider som:
-Er fleksibel, nøyaktig og serviceinnstilt
-Har evne og vilje til å arbeide strukturert og selvstendig, men også ha evne til å arbeide i team
-Er resultatorientert
-Takler høyt arbeidstempo
-Er lojal
-Er motivert for - og ha evne til - å tilegne seg nye arbeidsoppgaver og kunnskap
-Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes i stillingskode 7531, internkode 5559. Stillingsbetegnelse er rådgiver.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader må registreres elektronisk i vårt rekrutteringssytem; www.fredrikstad.kommune.no/ledige stillinger. Interne søere benytter Frekit, Enterprise Personalia, velge fane Hjem. Spørsmål om søknadsprosess kan rettes til førstesekretær Marianne Andersen, telefon 69 30 62 45.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil fremgå av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, alder og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.