Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Helsefagarbeider 90% fast - Hjemmesykepleie syd og aktivitet

Arbeidssted

Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre, vaktmester- og sjåførtjeneste, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), team hverdagsrehabilitering, helsestasjon for eldre og +Huset. Virksomheten flytter inn i nye moderne lokaler i H2 bygget på Kråkerøy i april. Virksomheten har i underkant av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, helsefagarbeidere og assistenter.
Fra 1. april 2019 har vi ledig 90 % fast stilling som helsefagarbeider. Stillingen har turnus med arbeid på dag- og kveldstid samt hver 3. helg.

Stillingsbeskrivelse

Pleieoppgaver og hjemmesykepleieoppdrag til hjemmeboende
Medansvar for kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
Bidra til at avdelingen/sonen realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer
Er ansvarlig for at tjenesten utøves i samsvar med yrkesetiske retningslinjer og ide grunnlaget for kommunen og at tjenesten utføres etter gjeldende lover og planer

Kvalifikasjonskrav

Autorisert helsefagarbeider/hjelpepleier
Må beherske norsk muntlig og skriftlig
Førerkort kl. B

For øvrig vektlegges;
Relevant erfaring
Gode IKT ferdigheter samt kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlige egenskaper

Positiv, fleksibel og løsningsorientert
Gode samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Nøyaktighet
Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Lønnsopplysninger

Stillingen avlønnes som Helsefagarbeider, stillingskode 7076, internkode 2330, 2132, 
og med avlønning iht. Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vi kan tilby

Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
Tilhold i nye og moderne lokaler
Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsform
God pensjonsordning

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.