Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.
MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykepleier 100 % fast - Hjemmesykepleie syd og aktivitet

Arbeidssted

Hjemmesykepleie syd og aktivitet er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som gir hjemmesykepleietjenester til pasienter på Kråkerøy og i sentrum av Fredrikstad kommune. I tillegg består virksomheten av 3 dagsenter for eldre, vaktmester- og sjåførtjeneste, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), team hverdagsrehabilitering, helsestasjon for eldre og +Huset. Administrasjonen holder til i lokaler på H2, Kråkerøy. Virksomheten har i underkant av 120 årsverk fordelt på sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitører, helsefagarbeidere og assistenter.

Stillingsbeskrivelse

-100 % fast stilling som sykepleier
-Turnus med arbeid fortiden på dag- og kveldstid samt hver 3. helg

Hovedoppgaver

-Sykepleieoppgaver til hjemmeboende
-Kartlegge sykepleiebehov, prioritere og iverksette sykepleietiltak
-Sikre kvaliteten i den direkte tjenesteytingen
-Bidra til at teamet realiserer kommunens og virksomhetens visjoner, mål og planer

Kvalifikasjonskrav

Autorisert sykepleier
-Må beherske norsk muntlig og skriftlig
-Førerkort kl. B

For øvrig vektlegges;
-Relevant erfaring
-Gode IKT ferdigheter samt kjennskap til/erfaring fra fagprogrammet Gerica.

Personlige egenskaper

-Positiv, fleksibel og løsningsorientert
-Gode samarbeidsevner
-Evne til å arbeide selvstendig og i team
-Nøyaktighet
-Personlig egnethet vektlegges i forhold til kommunikasjon, samhandling og ivaretakelse av arbeidsmiljøet.

Lønnsopplysninger

- Stillingen lønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ
- Sykepleier, offentlig kode 7174, internkode 3330
- Årslønn i 100 % stilling fra kr 396 200 - 473 300, avhengig av ansiennitet

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter framlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 mnd.
Tuberkuloseattest etter forskrift

Vi kan tilby

-Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes vedier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og 
Kompetent)
-Tilhold i nye og moderne lokaler
-Innovativ tjenesteadministrasjon og arbeidsform
-God pensjonsordning

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn 
de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres 
elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Monica Helgesen tlf. 69 33 26 09. 
Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.