Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Overingeniør vann og avløp

Virksomhet vann og avløp, under etat vann, avløp og renovasjon (VAR), har 43 ansatte. Virksomheten har ansvar for forvaltning, fornyelse og drift av kommunens ca. 70 mil med vann- og avløsnett og ca. 190 pumpestasjoner.

Fredrikstad kommune er inne i en rivende utvikling innenfor fagområdet vann og avløp. Det er planlagt årlige investeringer for opp mot 200 millioner kr. til fornyelse av ledningsnettet de nærmeste årene. Samtidig etablerer aktører sine vann- og avløpsløsninger i forbindelse med utbyggingsprosjekter. Vann og avløp har digital enterprenørportal.

Hovedoppgaver

Saksbehandling i forbindelse med arbeider som utføres på privat vann- og avløpsnett. Dette medfører god og tett dialig med kommunens regulering- og byggesaksavdeling, private utbyggere, rørlegger- og entreprenørfirmaer.

Ønskede kvalifikasjoner

Universitets- eller høyskoleutdannelse med relevant fagkrets. Ved en relevant praksis kan også annen fagutdannelse vurderes.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe selvstendig, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samarbeidsegenskaper og personlig egnethet.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Vi kan tilby

Faglige utfordringer med muligheter for kompetanseheving i et meget godt VA-faglig arbeidsmiljø med en fin og varierende alderssammensettning. Gode pensjonsordninger.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger for registrering av søknad. Kvinner oppfordres til å søke.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69 36 14 82, epost wlan@fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.