Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder/rektor ved Rekustad skole

I Fredrikstad Kommune er det ledig en 100% fast stilling som rektor ved Rekustad skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 1. september 2019, eller etter nærmere avtale.

Rekustad skole ligger tett inn til Fredrikstadmarka og er en barneskole med ca. 255 elever og 31 ansatte. Skolen har tilbud om SFO for 1.-4.trinn.

Lederteamet består av rektor, undervisningsinspektør og daglig leder SFO. Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Rekustad skole skal være en VI skole. Alle ansatte har et felles ansvar for å gi et helhetlig tilbud, til beste for barna i skole og SFO.

Vi som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring.
Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Rekustad skole vil i tiden fremover ha spesielt fokus på:
- Fagfornyelsen og dybdelæring
- Inkluderende skolemiljø

Rekustad skole er med i nettverk sammen med tre andre barneskoler og en ungdomsskole. Nettverket har felles lese- og regneplan.

Mer informasjon om Rekustad skole finner du på www.fredrikstad.kommune.no

 

Vi kan tilby

- En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
- Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
- Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
- Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
- Lederutviklingsprogram i Fredrikstad kommune, LUP.

 

Vi ønsker at du:

- Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
- Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
- Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
- Har et blikk for skolens rolle som aktør i lokalsamfunnet og i Fredrikstad kommune. 
- Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
- Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
- Er en lagbygger som ser den enkelte elev, kommuniserer godt med barn og voksne, og samarbeider godt med tverrfaglige instanser.

 

Vi krever at du har:

- Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
- Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende. 
- Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet. 
- Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
- God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk. 
- Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
- God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeidet som skoleleder
- Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

 

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats pr. juli 2019 kr. 757.000 per år. Arbeidstakere tilsettes
i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til 
forskrift.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no
under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 6930 6167.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

 

Offentlighet

Offentlighet:
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.