Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fag- og kvalitetsrådgiver - Etat hjemmesykepleie

Arbeidssted

Etat hjemmesykepleie er en av seks etater/virksomheter i Seksjon for helse og velferd i Fredrikstad kommune. Etat hjemmesykepleie er sammensatt av flere ulike tjenesteområder som følger: Medisinske tjenester, legevakt, helsevakt, trygghetspatrulje, rehabiliteringsavdeling, hverdagsrehabilitering, eldresentre og omsorgsboliger, hjemmesykepleie, dag- og aktivitetsavdelinger, nattpatrulje, samt fastleger. Etaten har også et bredt samarbeid med andre virksomhetsområder/tjenesteområder.

Stillingsbeskrivelse

Fag og kvalitetsutvikling er et sentralt satsingsområde innen hele tjenesteområde i seksjon helse og velferd.
Fag og kvalitetsrådgiver vil for tiden være ansvarlig for å fremme fagutvikling, evaluering og kvalitetsforbedring av tjenestene i etaten. Den vil dessuten være en viktig bidragsyter til å skape en endringsvillig organisasjon, utnytte ressurser ved samhandling og samordning, tilpasse tjenestetilbudet til pasienter og brukeres behov. Dette relatert til lov- og regelverk, nasjonale føringer og vedtatte standarder innen etatens ansvarsområder. Fag- og kvalitetsrådgiver vil være en sentral bidragsyter ved kurs og opplæring.

Fag - og kvalitetsrådgiver vil jobbe tett med etatssjef, og vil være en tilrettelegger ved bestillinger fra interne og eksterne aktører innen fagområdet.

Arbeidsoppgaver

 • ta initiativ og sette strategiske mål som omhandler kvalitet
 • arbeide systematisk med kvalitetsforbedring
 • ansvar for å videreutvikle og å ta i bruk overordnede føringer innen de forskjellige fagområdene
 • bidra til å utvikle gode tiltak for god samhandling
 • arbeide med saker som har læringsverdi på tvers i etaten og mellom virksomheter
 • ta del i utarbeiding og revisjon av prosedyrer
 • bidra med kunnskap for å bygge forbedringskultur
 • arbeide med brukermedvirkning og tilbakemelding på system og individnivå
 • koordinering og oppfølging av tilsyn i etaten
 • føre statistikker over avvik og arbeide med risikovurdering og avviksrapporter 
 • bidra til fagutvikling

Kvalifikasjoner

 • relevant helsefaglig utdannelse på masternivå
 • lengre relevant erfaring 
 • det er ønskelig med kjennskap til fagfelt helse / hjemmesykepleie
 • erfaring innen fagutvikling og kvalitetsforbedring
 • erfaring fra arbeid med internkontroll
 • god kunnskap om gjeldende lov- og regelverk, forskrifter og nasjonale føringer innen fagfeltet
 • god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • systematisk, analytisk og målrettet 
 • stor arbeidskapasitet
 • evne til å takle korte tidsfrister
 • er opptatt av å bidra til gode prosesser og til samarbeid internt og eksternt
 • er fleksibel og trives med å jobbe parallelt med mange ulike oppgaver
 • engasjert og initiativrik
 • evne til å forankre og drive frem endringer
 • er handlings- og løsningsorientert med stor grad av gjennomføringsevne
 • personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

 

Offentlighet

Opplysning om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak for offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (off.loven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Monica Helgesen tlf. 69 33 26 09. 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.