Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker virksomhetsleder for Ressursenheten Etat hjemmesykepleie

Arbeidssted

Ressursenheten er en virksomhet i Etat hjemmesykepleie som i dag har ca.60 årsverk i turnus fordelt på sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Ansatte i Ressursenhet skal yte sykepleietjenester til brukere i Fredrikstad kommune og dekke fravær i etatens 4 geografiske virksomheter.

Hovedoppgaver

Den vi søker skal være en tydelig og synlig leder for sine ansatte, med ansvar for å utvikle dyktige ledere og medarbeidere. Som virksomhetsleder har du et overordnet ansvar for faglig kvalitet, ressursstyring og tjenesteyting i virksomheten. Du har budsjettansvar og er ansvarlig for at virksomheten drives innenfor den økonomiske rammen.

Sammen med etatens lederteam skal du: 

 • bygge og videreutvikle Etat hjemmesykepleie for å møte dagens og framtidens behov
 • etablere nødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid
 • bidra til at kommunens, seksjonens og etatens visjoner, mål og planer blir realisert

Kvalifikasjonskrav

I denne stillingen krever vi at du har:

 • autorisert sykepleier
 • relevant lederutdanning og ledererfaring 
 • god økonomikompetanse 
 • erfaring fra kommunehelsetjenesten og/ eller spesialisthelsetjenesten
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • godt kjennskap til relevant lovverk

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Vi ønsker deg som: 

 • har interesse for og engasjement i etatens fagområder og samfunnsoppdrag
 • har gode lederegenskaper og evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar. 
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser
 • er fleksibel og trives med å jobbe parallelt med flere ulike oppgaver
 • er kvalitetsbevisst i sitt arbeid, og som jobber ryddig og strukturert
 • er ansvarlig for implementering og bruk av dokumentasjonssystemer og medvirker til utvikling av disse

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv
 • nye og moderne arbeidsplasser på Værste
 • arbeid på et innovasjonsrettet og verdibasert fagområde
 • godt arbeidsmiljø, med dyktige og engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram, LUP.
 • lønn etter avtale

Generelt

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er på 6 mnd.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykk på Ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.