Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder for forebyggende tjenester

Seksjon Utdanning og oppvekst har ansvar for kommunens oppveksttjenester. Her finner du barnehager, skoler, samt hjelpetjenestene; Pedagogisk-psykologisktjeneste, Helsevern for barn og unge, Barneverntjenesten og Forebyggende tjenester for barn, unge og familier.

Forebyggende tjenester for barn, ungdom og familier ble opprettet 01.01.2019 med en prosjektorganisering og konstituert virksomhetsleder det første året. Nå er vi på jakt etter personen som kan lede virksomheten inn i drift og videre utvikling av tjenesten.

Virksomhetens målgruppe vil være barn og unge og deres familier. Barn og unges psykiske helseutfordringer innenfor sjiktet lettere og lettere moderat vil ivaretas av denne virksomheten i tett samarbeid med de andre virksomhetene i og utenfor seksjonen. En hovedtilnærming i arbeidet vil være fokus på at fungering i primærarenaer som barnehage og skole er et av de viktigste tiltakene for denne gruppen. Forebyggende tjenester BUF skal tilby lavterskeltjenester med stort brukerfokus og er faglig inspirert av "Stangehjelpa".

Vi søker deg som brenner for det forebyggende fagfeltet, som er opptatt av nytenkning, helhet og sammenheng i tjenester til barn, unge og familier. Dette er en unik mulighet til å lede og være med på å bygge opp et nytt tjenestetilbud for barn, unge og familier i Fredrikstad - i tråd med rådende retningslinjer og anbefalinger.

Pr i dag består virksomheten av 23 årsverk

 

Hovedoppgaver/ hovedansvarsområde

Som virksomhetsleder har du ansvar for fag, personell og økonomi i virksomheten. Dette er en nyopprettet virksomhet, så videreutvikling av det forebyggende arbeidet for barn, ungdom og familier i tett dialog med brukere, ansatte, og øvrig tjenestetilbud vil være sentralt.

Virksomhetsleder blir en del av kommunaldirektørens ledergruppe og skal bidra til å realisere kommunens og seksjonens visjoner, mål og planer.

Til rollen ligger det å bidra til å utvikle god intern og ekstern kommunikasjon og ta initiativ til å utvikle og etablerenødvendige arenaer for godt samspill og tverrfaglig samarbeid.

 

Kvalifikasjonskrav

Det kreves at du enten er psykolog/psykologspesialist eller har minimum 3-årig helse- eller sosialfaglig høgskoleutdanning. Annen relevant høyskoleutdanning kan komme i betraktning dersom du har relevant erfaring.  Du må også ha lederutdanning og/eller erfaring fra ledelse.

 

Ønskede kvalifikasjoner/ personlige egenskaper

Vi trenger deg som brenner for dette fagfeltet, og som har erfaring fra arbeid med barn, unge og familier. Du bør ha bred kunnskap om og/eller erfaring med offentlig forvaltning, og særlig når det gjelder tjenester til barn og unge. Du bør være tålmodig, fleksibel, og ha tro på og tillit til at brukerne og de som jobber nærmest dem er betydningsfulle i utviklingen av tjenester. Vi ønsker at du er opptatt av kommunens helhetlige tjenestetilbud og du bør ha kompetanse innenfor tverrfaglig samarbeid. Det er også viktig for oss at du kan identifisere deg med kommunens verdier som er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

 

Vi kan tilby

Vi tilbyr en genuin mulighet til å være med på lede og utvikle Fredrikstad kommunes forebyggende innsats overfor barn, unge og familier. Dette er et satsningsområde i kommunen og det er en arena for mye faglig utviklingsarbeid både innenfor og utenfor virksomheten. De ansatte i virksomheten har mye erfaring og kompetanse innenfor feltet, og de er engasjerte i og opptatt av å utvikle tjenestene til det beste for barn, unge og familier i Fredrikstad. Forebyggende tjenester holder til i Fredrikstad sentrum, med kort avstand til offentlig kommunikasjon.

 

Lønnsopplysninger

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

 

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige

stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen tlf. 69 30 61 67, mail jome@fredrikstad.kommune.no

 

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.