Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sommervikarer – Helse og velferd

Vi søker sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og helsefagstudenter til Fredrikstad kommunes sykehjem, hjemmesykepleie, tjenester i bemannede omsorgsboliger og psykisk
helse- og rustjeneste.

Som ferievikar vil du få en spennende arbeidshverdag, hvor du kan bidra med din kreativitet, faglighet og omsorg.

Er du nyutdannet sykepleier eller vernepleier har vi sommerjobben for deg!

Vi tilbyr ekstra god lønn: full lønnsansiennitet og et tillegg på kr. 50,- per time i sommerferieperioden uke 26 – 33.

 

For spørsmål ta kontakt med:

For hjemmesykepleie:  
Anne Kristine Sørensen, sore@fredrikstad.kommune.no, telefon: 69 33 26 54

For omsorgssenteret:
Annita Moseidjord, andm@fredrikstad.kommune.no, telefon 69 30 55 25

For Friskliv og mestring:
Cecilie Gül, cekg@fredrikstad.kommune.no, telefon 69 30 67 67

 

Les mer om stillingene på https://www.fredrikstad.kommune.no/stillinger

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.