Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Rektor/virksomhetsleder Slevik skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100% stilling som rektor/virksomhetsleder ved Slevik skole. Stillingen er ledig for tiltredelse 01.08.2020 eller etter nærmere avtale.

Slevik skole er en barneskole  med ca 165 elever. Ledelsen består av rektor, inspektør og SFO-leder.
Ledelsesressursen er på tilsammen ca. 160 %. Skolen har merkantil i 75 % stilling.

Slevik skole ligger i Onsøy ca. 15 km fra Fredrikstad sentrum. Skolen ligger nær sjøen og har fine turområder rett utenfor døra. Skolens opptaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfelt.

Den enkelte elevs læringsutbytte i gode lærings- og oppvekstvilkår på skolen og i lokalsamfunnet står som sentrale utviklingsområder på Slevik. Skolen har fokus på bruk av nærmiljø og har blant annet svømmeopplæring i sjøen for mellomtrinnet.

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, og rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Slevik skoles personale har gjennom flere år arbeidet med å utvikle kompetanse innenfor lese- og skriveopplæringen hvor skolens lesetrapp står sentralt. Skolen arbeider bevisst med gode sosialpedagogiske tilbud for elevene. Det er et stort fokus på relasjonsbygging mellom voksne og elever, elever i mellom og et tett skole - hjem samarbeid.

Slevik skole er en hyggelig arbeidsplass, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for elever og ansatte.

Mer informasjon om Slevik skole kan du finne på www.fredrikstad.kommune.no

 

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til relevant lov og avtaleverk.
 • Erfaringer med å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

 

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter lokalmiljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

 

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 761.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Prøvetiden er 6 måneder. Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.
Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på ww.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.    

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist: 08.06.2020      Utlyst dato: 15.05.2020      Vårref: 7889

 

Kontaktperson:
Bjørnar Johannessen, Rektor, mobil: 99 69 65 54, bjrjoh@fredrikstad.kommune.no
Marit Mundahl, etatsjef skole, mobil: 91 72 11 60, mamund@fredrikstad.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.