Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Styrings- og eierskapssjef

Ønsker du en sentral rolle i utviklingen av Fredrikstad kommune? Spennende og utfordrende lederstilling.

Fredrikstad er landets åttende største bykommune. Kommunen har cirka 6600 medarbeidere, over 300 ledere på ulike nivåer og et årlig budsjett på om lag 6,5 milliarder kroner.

Stab virksomhetsstyring og økonomi og stab innovasjon og utvikling vil framover utgjøre kommunedirektørens sentrale staber i Fredrikstad kommune. Virksomhetsområdet for styring og eierskap inngår i stab virksomhetsstyring og økonomi. Enheten er under oppbygging, og vil omfatte flere team, som til sammen ivaretar sekretariat for politisk ledelse og kommuneledelsen, virksomhets- og porteføljestyring, analyse og administrasjon, bevillings- og klagesaker, representasjon, eierskapsforvaltning, samfunnssikkerhet og beredskap, internkontroll, kvalitet og varsling, samt konseptvalg, behovs- og alternativanalyser for investeringsprosjekter.

Du inngår i stabsdirektørens ledergruppe, samarbeider tett med kommunedirektøren og kommunens toppledelse, og bidrar til strategisk ledelse, utvikling og omstilling av hele kommuneorganisasjonen. Som virksomhetsleder har du ansvar for fag, personal, kvalitet og internkontroll og økonomi i egen enhet. Du skal videreutvikle en kompetent, framoverlent og serviceinnstilt stabs- og støttefunksjon for politisk og administrativ ledelse, og de tjenesteytende seksjonene.

Kommuneplanen har mål om at vi skal gjøre Fredrikstad til et godt sted å leve, skape og møte framtiden. Kommunen står overfor et omfattende effektiviserings-, utviklings- og omstillingsarbeid. Vi må skape mer for mindre, gjennom å gå fra tradisjon til innovasjon. Fellesnevneren og nøkkelen til at vi lykkes med utvikling og omstilling er menneskene i organisasjonen. Stabene vil få sentrale roller som pådrivere og støttespillere i omstillingsarbeidet. For å kunne bidra til utvikling og fornyelse i kommuneorganisasjonen, må stabene også selv være i utvikling. Organisatoriske justeringer kan påregnes.

Fredrikstad kommune skal være en spennende arbeidsplass, der ledere og medarbeidere opplever seg ivaretatt og har utfordrende oppgaver. Vi tilstreber en kultur preget av tillit, medvirkning, profesjonalitet, kvalitet, fleksibilitet og læring.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, gjerne på masternivå
 • Erfaring med et eller flere av virksomhetens ansvarsområder
 • Ledererfaring fra kommunal sektor eller annen relevant virksomhet, med gode resultater. Gjerne formell lederkompetanse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Gode kommunikasjonsevner, både faglig og relasjonelt
 • Svært god språkforståelse og formidlingsevne, både skriftlig og muntlig på norsk
 • God samfunnsforståelse, kunnskap om offentlig forvaltning og innsikt i politiske prosesser

Personlige egenskaper

 • Analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking, helhetlige vurderinger og grundig kvalitetssikring
 • God rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser. Etterrettelig, nøyaktig og lojal
 • Nysgjerrig, engasjert og ambisiøs, med evne til å forankre og drive fram endring og kontinuerlig forbedring
 • Evne til å motivere, engasjere og vise retning for arbeidet gjennom involvering, delegering og samspill
 • Høy arbeidskapasitet, serviceinnstilt, fleksibel, omstillingsdyktig og løsningsorientert

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet. Evne til å inkludere, lytte og reflektere er i den sammenheng viktig. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsfellesskap hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement.
 • Deltakelse i kommunens lederutvikling.
 • Lønn etter avtale, og gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.
 • Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette.

Generelt
Stillingen er ledig for tiltredelse. Arbeidstaker ansettes i Fredrikstad kommune i henhold til lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Du registrerer din søknad på www.fredrikstad.kommune.no / ledige stillinger. Interne søkere registrerer seg på Frekit, Enterprise Personalia, fanen Hjem / Ledige stillinger.

Søknad sendes snarest, og senest innen 20. september 2020.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til HR-rådgiver Anette Grønneberg, telefon 69 30 62 48 eller HR-rådgiver Lars-Thomas Hana, telefon 69 30 62 39 i uke 30-33.

Stillingen som styrings- og eierskapssjef er utlyst parallelt med rekruttering av direktører for stab virksomhetsstyring og økonomi og stab innovasjon og utvikling. Se mer informasjon hos https://visindi.no/ og på kommunens nettside https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/er-du-klar-for-topplederstilling-i-fredrikstad/

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil framgå av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.