Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi søker etter utbyggingssjef

Er du en ambisiøs leder som vil styre en årlig investeringsportefølje på 500-800 millioner kroner og en samlet prosjektportefølje på 3,5 milliarder?

Fredrikstad kommune er i vekst, og er på jakt etter en utbyggingssjef til å ivareta kommunens byggherrefunksjon for hele bygg- og anleggsområdet. Kommunen står i de nærmeste årene foran store, utfordrende prosjekter, som Arena Fredrikstad, Onsøyheimen sykehjem og en omfattende utskifting av vann- og avløpsledninger.

Du får ansvaret for at prosjektene gjennomføres til rett kostnad, tid og kvalitet, og i tråd med kommunens ambisiøse målsettinger innen klima og miljø, samfunnsansvar, sambruk og tjenesteutvikling. Det forventes at du er strategisk, resultatorientert og nytenkende, og har interesse for samspillet mellom politikk, administrasjon og innbyggere.

Hos oss får du ansvaret for en byggherreorganisasjon under utvikling, med 22 kompetente faste og innleide medarbeidere. Kommunens byggherrefunksjon er organisert under Seksjon for teknisk drift. Seksjonen ledes av direktør for teknisk drift, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe. Stillingen som utbyggingssjef er en fast fulltidsstilling.

Hovedansvarsområder
Utbyggingssjefen har ansvar for faglig, personal og økonomisk ledelse. Du skal også være en tydelig og synlig leder, som utvikler organisasjonen og medarbeiderne.

Øvrige ansvarsområder og arbeidsoppgaver for stillingen:

 • Lede gjennomføringen av et stort antall bygg- og anleggsprosjekter og styre prosjektporteføljen.
 • Utarbeide beslutningsgrunnlag og være rådgiver for kommunens ledelse.
 • Videreutvikle samarbeidsrelasjoner til en rekke aktører, både internt og eksternt samt til prosjektenes behovshavere.
 • Økonomistyring og rapportering på porteføljen, samt risikostyring.
 • Bidra til analyser og budsjettering av kommunens investeringsbehov, på kort og lang sikt.
 • Ha kontinuerlig fokus på forbedringer og videreutvikling for å sikre økonomiske mål, medarbeidertilfredshet og brukertilfredshet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • Ledererfaring fra relevant område.
 • Relevant prosjektadministrativ kompetanse.
 • Erfaring med ledelse av større utbyggingsprosjekter og med planprosesser.
 • God forretnings- og økonomiforståelse.
 • God språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig, på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ser etter en kandidat med god samfunnsforståelse.
 • Du bør ha erfaring med strategisk ledelse, og vilje til samarbeid og helhetstenkning på tvers av sektorer. Det er en fordel om du har lederutdanning.
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra større prosjektorganisasjoner, rådgivnings- eller entreprenørvirksomhet, og gjerne erfaring fra både offentlig og privat sektor. Erfaring med offentlig forvaltning, plan- og bygningsloven, regelverk for offentlige anskaffelser, kontraktsstrategier og forhandlinger vil være relevant. Du bør ha erfaring med mediehåndtering.
 • Det er ønskelig at du har førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som

 • har god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser, med høy grad av etterrettelighet, lojalitet og kvalitetsbevissthet.
 • har kapasitet og gjennomføringskraft, slik at det skapes resultater og leveres som avtalt.
 • kan prioritere, strukturere og systematisere.
 • er tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger, samtidig som du kan inspirere og engasjere.
 • er analytisk, har evne til å se helheten, og kan tenke langsiktig og strategisk.
 • har evnen til nytenkning, og er nysgjerrig på nye løsninger og innovasjon innen bygg- og anleggsnæringen.
 • trives med å ha en synlig og aktiv rolle, er utadvendt og relasjonsskapende.
 • er opptatt av å involvere, motivere og lytte til dine medarbeidere, og kan reflektere over egen lederstil.
 • er ydmyk for andres faglighet, opptatt av utvikling og god til å dele kunnskap og samarbeide med andre.
 • er åpen, ansvarlig og handlekraftig.

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen.

Vi kan tilby

 • En utfordrende og spennende lederstilling i en hyggelig kystby med et rikt kulturliv.
 • En unik mulighet til å utvikle morgendagens by sammen med dyktige og dedikerte kolleger.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Deltagelse i kommunens lederutviklingsprogram.
 • Lønnsopplysninger
 • Lønn etter avtale. Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene og har 10 ekstra fridager som kompensasjon for dette. Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Søknad sendes
Seksjon for teknisk drift benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69361407, e-post: livsim@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.