Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sosialkonsulent - 100% fast stilling, avdeling oppfølging av hjelpetiltak

Det er ledig en 100% fast stilling i avdeling for oppfølging av hjelpetiltak.

Blir du med å videreutvikle barneverntjenesten? Vi har mange spennende utfordringer frem over og søker deg som er initiativrik og trives med et høyt arbeidstempo.

Barneverntjenesten i Fredrikstad er organisert i 5 fagavdelinger i tillegg til ledelse, stab og merkantil avdeling.

Fagavdelingene er: en avdeling for undersøkelser, en avdeling for oppfølging av hjelpetiltak, en avdeling for omsorg, en avdeling for ungdom og en avdeling for enslige mindreårige flyktninger. Det er også et eget tiltaksteam, bestående av 8 miljøterapeuter.

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha 3 årig høgskoleutdanning eller universitetsutdanning innen sosialfag.
 • Søkere må ha erfaring fra 1 linjetjenesten barnevern.
 • Det er ønskelig at søkerne har erfaring fra saker i Fylkesnemnd.
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper om metodikk i samtaler med barn.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.


Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.
 • Søkere må ha sertifikat.
 • Menn oppfordres til å søke.


Vi kan tilby

 • Et høyt faglig nivå
 • God pensjonsordning
 • Ekstern veiledning
 • Fleksitid


Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som sosialkonsulent, stillingsgruppe 2, stillingskode 7168, internkode 3338, lønnsramme kr 410 200 - 505 000. Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Herunder pliktig medlemsskap i pensjonskasse.

Politiattest
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes: offentlighetsloven § 25. Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.