Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Etatssjef for Etat aktive liv

Fredrikstad kommune har opprettet Etat aktive liv fra 1. juli. Vi søker deg som ønsker å lede og videreutvikle etaten. Etat aktive liv er sammen med Miljø- og byutviklingsetaten og Kulturetaten organisert under Seksjon for kultur, miljø og byutvikling i Fredrikstad kommune. Etaten består av ca. 40 ansatte fordelt på stab og Avdeling offentlige bad. Seksjonen ledes av direktør for kultur, miljø og utvikling, og du vil inngå i direktørens strategiske ledergruppe.

Hovedansvarsområder
Vi søker deg som ønsker å delta i et spennende arbeid med å lede viktige samfunnsoppdrag og videreutvikle etaten. Vi er stolte av kommunens visjon "Den lille verdensbyen", og alt arbeidet vi gjør baserer vi på samfunnsplanens tre innsatsområder: sosial bærekraft (å leve i Fredrikstad), økonomisk bærekraft (å skape i Fredrikstad) og miljømessig bærekraft (å møte framtiden i Fredrikstad).

Du er en tydelig og synlig leder for dine ansatte. Du har en faglig tyngde og bygger en endringsdyktig organisasjon og tar ansvar for å utvikle og motivere våre dyktige ledere og medarbeidere.

Etaten har ansvar for å implementere og effektuere mål og strategier i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (Aktive liv i Fredrikstad). De siste årene er det iverksatt en rekke prosjekter for å følge opp Verdens helseorganisasjon sine innsatsområder innenfor fysisk aktivitet. Et av tiltakene er å delta i nettverket "Global Active City" (GAC), som tar sikte på å gjøre befolkningen mer aktiv gjennom en etablert ISO-standard for byplanlegging, med aktivisering av befolkningen i fokus. Etatssjefen har ansvar for at hele kommuneorganisasjonen legger til rette for forebyggende folkehelsearbeid som bidrar til mer hverdagsaktivitet i befolkningen og følger opp kommunedelplanens visjon: flere mennesker, mer aktive, enda oftere.

Kvalifikasjonskrav

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå innen fag som fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv, folkehelse, psykologi, pedagogikk og lignende
 • gode kommunikasjonsevner både faglig og relasjonelt
 • god språkforståelse og formidlingsevne både muntlig og skriftlig
 • ledererfaring, fortrinnsvis innen offentlig forvaltning og/eller innen relevante fagområder


Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som:

 • har erfaring fra planprosesser som krever tverrfaglig og tverrsektoriell samordning
 • har interesse og engasjement for etatens fagområder og seksjonens samfunnsoppdrag
 • har lederutdanning
 • har erfaring fra og god forståelse for samhandling og samspill mellom det politiske og administrative nivået i kommunen


Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som:

 • inspirerer og er genuint opptatt av menneskers evne til å motivere og engasjere, samtidig som du er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger
 • står trygt i spørsmål som vekker offentlig og faglig debatt
 • er strategisk sterk, ser muligheter og er god til å balansere endring og kontinuitet
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenkning, helhetlige vurderinger og god kvalitetssikring
 • har god gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • liker å dele kunnskap, inkludere og bidra til gode prosesser

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for egne tanker om lederrollen. Beskriv gjerne også hvorfor din erfaringsbase/lederkarriere gjør deg kvalifisert til denne stillingen.

Vi kan tilby

 • en utfordrende og spennende lederstilling som kan bidra til å sette Fredrikstad på kartet
 • arbeid innenfor et utviklingsrettet og verdibasert fagområde
 • et godt arbeidsmiljø, med dyktige, engasjerte kollegaer som utvikler og bygger hverandre opp
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • deltagelse i kommunens lederutvikling
 • arbeidsplass sentralt i Fredrikstad, en hyggelig kystby med et rikt kulturliv

Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.
Stillingen er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har etatssjef 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Søknad sendes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.
Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til ev. intervju.
Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789.
Spørsmål om stillingen rettes til direktør Bente Meinert, tlf. 91145282.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentligheten, dersom dette ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.