Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sosialkonsulent - svangerskapsvikariat 100% - Barnevernet

Arbeidssted
Det er ledig ett 100% svangerskapsvikariat i omsorgsavdelingen ved barneverntjenesten i  Fredrikstad.

Blir du med å videreutvikle vår barneverntjeneste? Vi har mange spennende utfordringer fremover og søker deg som er initiativrik og trives med et høyt arbeidstempo.

Barneverntjenesten i Fredrikstad er organisert i 5 fagavdelinger i tillegg til ledelse, stab og merkantil avdeling.

Fagavdelingene er: avdeling for undersøkelser, avdeling for oppfølging av hjelpetiltak, avdeling for omsorg, avdeling for ungdom og avdeling for enslige mindreårige flyktninger. Det er også et eget tiltaksteam, bestående av 8 miljøterapeuter.

Kvalifikasjoner

  • Søkere må ha erfaring fra 1 linjetjenesten barnevern og erfaring fra den relevante målgruppen.
  • Søkere bør har erfaring fra saker i Fylkesnemnd.
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Det er ønskelig med veiledningskompetanse.
  • Det er ønskelig med gode kunnskaper om metodikk i samtaler med barn og ungdom.

Personlige egenskaper
Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig.

Vi kan tilby

  • Deltagelse i læringsnettverk
  • Et høyt faglig nivå
  • God pensjonsordning
  • Ekstern gruppeveiledning av psykolog
  • Fleksitid

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes som sosialkonsulent i stillingskode 7168, internkode 3338, stillingsgruppe 2. 

Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Herunder pliktig medlemsskap i pensjonskasse.

Politiattest
Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes: offentlighetsloven § 25. Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknadsfrist: 01.11.2020