Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Virksomhetsleder / rektor ved Rødsmyra skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Rødsmyra skole. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. januar 2021 eller etter avtale.

Rødsmyra skole er en 1.-7 skole med 283 elever og 37 ansatte. SFO har 97 barn fra 1.-4.trinn. Skolens lederteam består av rektor, undervisningsinspektør og daglig leder SFO. Skolen har merkantil konsulent i 90 % stilling. Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Rødsmyra skole ligger på Kråkerøy, ca. 3 km fra Fredrikstad sentrum. Skolen har gode uteområder og ligger nær marka, med turløyper og muligheter for varierte naturopplevelser.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi som jobber i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Rødsmyra skole priorterer følende utviklingsområder skoleåret 2020/21:

 • Inkluderende skolemiljø: Utviklingsarbeid med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets strategi for arbeid med et trygt og godt skolemiljø. Arbeidet gjennomføres i samarbeid med andre skoler i Fredrikstad og skoleetaten.
 • Kunnskapsløftet 2020: Skolen samarbeider tett med Høgskolen i Østfold om implementering av nye læreplaner.
 • Utviklingsarbeidet dette året er knyttet opp mot de tre tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet; livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. I tillegg er utvikling av digitale ferdigheter et viktig satsningsområde.
 • Rødsmyra jobber i et nettverk sammen med de andre skolene på Kråkerøy. Skolene har i fellesskap utviklet en leseplan. Arbeidet følges opp gjennom jevnlige ledermøter på tvers av skolene.
 • Rødsmyra er en RØRE-skole og arbeider nå systematisk for å nå kommunens mål for å bli sertifisert miljøfyrtå


Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i ledersamlinger i regi av skoleetaten og felles for alle seksjoner i Fredrikstad kommune.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom SPK


Kvalifikasjonskrav
:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeidet som skoleleder
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr 789.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.