Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Rådgiver innen ledningskartverk ved Virksomhet vann og avløp

Arbeidssted
Etat for vann, avløp og renovasjon leverer samfunnskritiske tjenester til innbyggere i Fredrikstad. Virksomhet vann og avløp sørger for sunt og godt drikkevann til kommunens innbyggere, og for at avløpet blir behandlet på best mulig måte.

Virksomhet vann og avløp søker nå etter en medareider for vårt ledningskartverk. Vi søker deg som har høy interesse for dette fagområdet, og ønsker å bidra til å løfte arbeidet innen digital utvikling av ledningskartverket.

Virksomhet vann og avløp har 44 ansatte og har ansvar for drift, forvaltning og fornyelse av kommunens ca. 70 mil vann- og avløpsnett og ca. 190 pumpestasjoner. Fredrikstad kommune er inne i en rivende utvikling innenfor fagområdet vann og avløp. Det er planlagt årlige investeringer for over 200 millioner kroner til fornyelse av ledningsnettet de nærmeste årene.

For å sikre at vi fortsatt skal levere gode tjenester innenfor vann og avløp, i møte med stadig nye, høyere myndighetskrav, er et oppdatert ledningskartverk en viktig premiss. Virksomheten styrker derfor arbeidet med digitalisering av ledningskartverket med en nyopprettet fast 100 % stilling.

Hovedoppgaver

 • Oppdatere ledningskartverk i takt med kommunens investeringsplaner for vann og avløp. Til dette bruker virksomheten ledningskartverksprogrammet Gemini VA.
 • Utøve brukerstøtte og opplæring innen fagprogrammer for VA i virksomheten.
 • Tett samarbeid med ansatte innen drift- og prosjektgjennomføring.

Kvalifikasjonskrav

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse med relevant fagkrets, minimum bachelorgrad.
 • Gode IT-kunnskaper.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra bruk av fagprogrammer som Gemini VA, Infoland, ArcView og andre GIS-verktøy.
 • Erfaring fra kommunalteknikk, fortrinnsvis fra vann og avløp.
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker at du i søknaden gir uttrykk for dine tanker innen fagområdet.

Vi oppfordrer nyutdannede til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du har evne til å arbeide selvstendig, har gode samarbeidsegenskaper og bidrar til å videreføre et godt arbeidsmiljø.
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samt er analytisk og systematisk anlagt.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende jobb med muligheter for kompetanseheving i et meget godt VA-faglig arbeidsmiljø.
 • Du blir en del av en fin gjeng med varierende alderssammensetning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP.

Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, tlf. 69 36 14 82, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no.

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved eventuelt intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.