Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Naturforvalter / treforvalter ved Virksomhet park

Arbeidssted
Fredrikstad kommune har mange trær, både gamle, verdifulle, vernede og usikre trær, samt store områder med rik og variert vegetasjon. Vi ønsker oss flere med på laget til å forvalte denne kulturarven og ta de riktige avgjørelsene.

Virksomhet park har 20 ansatte og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av parker, grøntområder, friområder, lekeplasser og tur- og lysløyper i Fredrikstad kommune.

Hovedoppgaver
Stillingen som forvalter innebærer en arbeidsdag preget av faglig utfordringer, stå på-vilje og mye humor. Vi kan tilby allsidige oppgaver med utgangspunkt i områdene nedenfor:

 • Behandling av søknader om felling av trær og rydding av vegetasjon på kommunal grunn
 • Vurdere trær med tanke på biomangfold, verneverdi, sikkerhet og risiko
 • Støtte til virksomhetene i trefaglige spørsmål
 • Ansvarlig for registreringssystem for trær i Fredrikstad kommune
 • Arbeid med bevaring av trær i reguleringsplaner osv.
 • Konsulent innen gravearbeider og anleggsprosjekter
 • Saksbehandling og stor kundekontakt
 • Tett samarbeid med virksomhetens utemannskap

Andre oppgaver innenfor virksomhetens ansvarsområde kan påregnes.

Arbeidet innebærer mye kontakt med innbyggere og dialog med andre etater i kommunen. Du må være ryddig, løsningsorientert og god på dialog og skriftlig saksbehandling. I denne jobben har du mulighet til å gjøre et arbeid som virkelig synes, og som bidrar til å sikre og videreutvikle felleskapets grønne verdier.

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha høyere utdanning innenfor relevante realfaglige eller grøntfaglige studieretninger, som f.eks. landskapsingeniør, hagebrukskandidat, naturforvalter osv., minimum bachelorgrad.
 • Du må ha kjennskap til og interesse for trefysiologi og trepleie.
 • Du må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Du må ha sertifikat klasse B.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra saksbehandling og forvaltning er ønskelig.
 • Det er positivt om du har arboristkurs, ETW-, eller ISA-sertifikat.


Personlige egenskaper
Vi ønsker at du har positiv innstilling og at du er strukturert, selvgående og effektiv. Stillingen innebærer mye saksbehandling og kontakt med innbyggere, egen organisasjon og andre aktører. Interesse og evne til å vurdere trær og vegetasjon i forhold til helhet, sikkerhet, verdi, naturmangfold mm. er viktig. Du bør også ha interesse for registrering og systemer, samt skriftlig ryddighet.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi kan tilby
Vi kan tilby en spennende jobb i et godt faglig miljø. Fredrikstad kommune har gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP/SPK. Stillingen følger Fredrikstad kommunes retningslinjer om fleksibel arbeidstid.

Lønnsopplysninger
Lønn etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen, telefon: 69361482, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no

Attester, vitnemål og referanser medbringes ved evt. intervju.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekomme (offentlighetslovens § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.