Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Vi bygger Fredrikstad by - blir du med på laget?

Arbeidssted

Som prosjektleder hos oss i Virksomhet prosjektutvikling får du mulighet til å lede kommunens prosjekter innen bygg og anlegg. Over hele Fredrikstad jobber våre prosjektledere med spennende og utfordrende bygg- og anleggsprosjekter. Oppgavene kan omfatte rehabilitering og nybygg av vann- og avløpsanlegg, veier, gang- og sykkelveier, sykkelparkeringer, broer, kaier, plasser og parker. I plan- og byggeprosessen samarbeider vi med arkitekter, entreprenører, byggeledelse, rådgivere, offentlige etater og fremtidige brukere av anleggene.

Virksomhet prosjektutvikling omsetter for ca. 400 millioner kroner årlig, og har en prosjektportefølje på ca. 3,5 milliarder kroner. Vi er i dag 22 medarbeidere fordelt på team bygg og team anlegg, og søker nå etter nye prosjektledere.

Stillingen rapporterer til teamleder anlegg. Virksomhet prosjektutvikling har kontorlokaler i Tomteveien 30, 1618 Fredrikstad.

Vi kan tilby

Vi tilbyr interessante og varierte prosjekter i et spennende og tverrfaglig miljø i en by i utvikling. Som eksempler på dette så nevnes den nye overføringsledning for VA for Fredrikstad kommune, den fortløpende rehabilitering av kommunens vann- og avløpsledninger, damrehabilitering som ved Stordammen, Bjølstaddammen og Trondalsdammen, utbygging av kommunale gang- og sykkelveier som på Lisleby alle og Oredals- og Råkollveien, ferjeanlegg og -kai som Cicignon, Lisleby og Gressvik ferjeleie, tiltak i friluftsområder som turstien i Øra naturreservat og lysløypene, og kommunale torg og plasser som den nye Dampskipsbrygga.

Som prosjektleder hos oss vil du få mye ansvar og innflytelse, utfordrende arbeidsoppgaver, og mulighet til å utvikle deg som prosjektleder.

Faglig ansvar: Gjennomføre tildelte prosjekter innen anlegg. Stillingen er tiltenkt et særlig ansvar for planlegging og gjennomføring av anleggsprosjekter men byggeprosjekter kan også komme til å bli aktuelt.

Du vil bidra til godt samarbeid med kundene og kommunens ulike fagavdelinger. Du vil ivareta byggherrerollen i tildelte prosjekter, blir del av et tverrfaglig, uformelt og sosialt arbeidsfellesskap, og vil samarbeide med mange dyktige fagfolk som ønsker å spille på lag.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og sommertid samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Du vil få mulighet til faglig utvikling gjennom kurs og opplæring.

Fredrikstad kommune har aktive bedriftsidrettslag.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves at du har høyere utdanning på minimum bachelornivå (3-årig utdanning), eller høyere. Fagkretsen er fortrinnsvis innen bygg- og ingeniørfag. Høyere utdanning (M.sc.) i relevante fag (Bygg-, anlegg- eller maskinfag) vil bli tillagt vekt ved din søknad.

Søkere må ha erfaring med prosjektledelse fra bygge- eller anleggsprosjekter, prosjektøkonomi og forhandlinger.

Jobben innebærer tett oppfølging av prosjektene i din portefølje, og du må derfor kunne bevege deg rundt på anleggsplasser.

Det er nødvendig at du har førerkort klasse B.

Du må være god til å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Kunnskap om, og erfaring med, offentlige anskaffelser og entreprisekontrakter er en fordel.

Det er ønskelig at du behersker engelsk muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper som evne til initiativ og samarbeid vil bli tillagt vekt.

Hovedoppgaver

Stillingen er tillagt selvstendige arbeidsoppgaver som prosjektleder innenfor anlegg.

  • Ivareta byggherrerollen gjennom organisering og involvering av relevante parter, både eksterne og interne.
  • Utvikle, planlegge og gjennomføre prosjektene innenfor virksomhetens målsetninger og rammer.
  • Styre og rapportere økonomi, status og fremdrift i egne prosjekter iht. kommunens prosjektmodell.
  • Risiko- og usikkerhetsanalyser og -styring.
  • Vurdere og foreslå strategiske veivalg for drøfting og forankring.
  • Utarbeide politiske saker.
  • Bidra til kontinuerlig forbedring av interne prosesser.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Hege Klerud, tlf. 69361404, e-post: hegkle@fredrikstad.kommune.no

Attester, vitnemål og referanser må medbringes ved eventuelt intervju.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.