Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Lege i spesialisering (og ALIS), to vikariat med mulighet for fast ansettelse

Arbeidssted

Fredrikstad kommune har 73 fastleger og ca. 15 fast ansatte leger i kommunale stillinger. Legetjenesten er organisert i virksomhet medisinske tjenester. Fredrikstad kommune har de siste årene satset på bemanning, kompetanse og tilgjengelighet ved å ansatte en rekke leger i store stillinger i institusjoner og på legevakt. Vi har en stabil legegruppe.

Det gjennomføres smågruppesamlinger for sykehjemslegene annenhver uke og nye fastleger har tilbud om smågruppe. Legevakten arrangerer årlig møteserie. Store stillinger og faste møteplasser gir et bedre fagmiljø.

Fredrikstad og Hvaler legevakt er døgnbemannet med leger. Legevakten betjener ca 85 000 innbyggere, om sommeren øker dette til ca 130 000 personer. De moderne lokalene ligger i Helsehuset på Kråkerøy sammen med blant annet akuttavdeling, ambulansesentral, apotek, lab og røntgen. Legevakten har egen obs-post, godt utstyrt bil, eget laboratorium, moderne diagnostisk utstyr, f.eks UL-apparat og mulighet for EKG-overvåkning.

Stillinger

  • Lege i spesialisering (ALIS) vikariat med mulighet for fast stilling
  • Lege i spesialisering vikariat med mulighet for fast stilling

Stillingsbeskrivelse

Vi har fra dags dato ledig 2 ett års vikariat i 100 % stilling med mulighet for fast ansettelse. Oppstartdato kan også avtales. Tjenesten vil i hovedsak være tilknyttet legevakten i vikarperioden. Ved eventuelt tiltredelse i fast stilling, gjøres det individuelle tilpasninger.

For leger i spesialisering ønsker Fredrikstad kommune ønsker å tilby en strukturert spesialistutdanning for å sikre rekruttering til fastlegehjemler og andre allmennmedisinske oppgaver i kommunen. Legen blir ansatt i en utdanningsstilling. Legen vil få mulighet til å tilegne seg kompetanse fra sykehjem, kommunal akuttavdeling (KAD), helsestasjon, skolehelsetjeneste og legevakt. I tillegg tilkommer to år i uselektert allmennpraksis.

Utdanningstid er på minimum fem år, men ved permisjoner i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel vil tiden bli forlenget. I løpet av de fem årene skal det gjennomføres 6-12 måneders tjeneste i spesialisthelsetjenesten. Legen må forplikte seg til å gjennomføre de kurs, deltakelse i veiledning samt krav til læringsaktiviteter som kreves for gjennomføring av spesialistutdanning i allmennmedisin.

Hovedoppgaver

Stillingen roterer mellom tjeneste på legevakt, sykehjem, helsestasjon. Det avtales individuell tilpasning for ALIS leger.

Kvalifikasjonskrav

  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gode kunnskaper i norsk, både skriftlig og muntlig
  • Fullført LIS1/turnustjeneste eller fått godkjent tilsvarende tjeneste av Helsedirektoratet som gir tilgang til å praktisere som fastlege
  • Refusjonsrett fra HELFO

Ønskede kvalifikasjoner

  • Interesse for og erfaring fra allmenn- og akuttmedisin
  • Gyldig førerkort

Personlige egenskaper

  • Personlig egnethet
  • Fleksibilitet og god samarbeidsevne

Lønnsopplysninger

Lønn etter kommunalt regulativ. Stillingen lønnes i stillingskode 8527, internkode 8330, årslønn pr 1.5.21 kr 703 462-824 100.

Medlemsskap i KLP.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelse forutsetter fremlegg av godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Skjema for Tuberkulose/MRSA-kontroll skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.