Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Saksbehandler - 50% fast - Barneverntjenesten avdeling EM

Arbeidssted

Da vår dyktige medarbeider går av med pensjon, er det ledig en 50% fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten i Fredrikstad. Det er pr i dag 5 boliger for enslige mindreårige flyktninger. Det er også flere enslige mindreårige flyktninger plassert i fosterhjem. Arbeidsoppgavene er saksbehandling etter lov om barnevern, og oppfølging og veiledning av fosterforeldre.

Barneverntjenesten i Fredrikstad er organisert i 6 fagavdelinger, i tillegg til stab og merkantil avdeling. Fagavdelingene består av avdelingene undersøkelse, hjelpetiltak, ungdom, omsorg, enslige mindreårige flyktninger og tiltaksteam bestående av 8 miljøterapeuter.

Kvalifikasjoner

Søkere må ha 3 årig høgskoleutdanning eller universitetsutdanning innen sosialfag.
Det er ønskelig med gode kunnskaper om metodikk i samtaler med barn og ungdom.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Søkere må ha erfaring fra 1 linjetjenesten barnevern.
Det er ønskelig med veiledningskompetanse.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig

Vi kan tilby

God pensjonsordning
Fleksitid

Lønnsopplysninger

Lønn fastsettes ved tilsetting, avhengig av kompetanse og ansiennitet jmfr. kommunens lønns- og stillingsregulativ.

Ansettelse skjer i henhold til enhver tid gjeldende lover, regler og avtaler. Herunder pliktig medlemsskap i pensjonskasse.

Politiattest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under Ledige stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, enterprise personalia, velg fanen hjem og trykk på ledige stillinger. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Melissa Dzinic, 69959006.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes: offentlighetsloven § 25. Det vil gå fram av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.