Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Prosjektleder - Barnepalliasjon og ambulante team ved Tjenester til funksjonshemmede

Arbeidssted:

Spennende prosjekt i utviklingen av tjenester til barn, unge og pårørende!

Arbeidssted og omfang:

Virksomhet avlastning barn og unge i Etat tjenester til funksjonshemmede er i utvikling og ønsker å prøve ut flere alternativer til pårørendestøtte. I den forbindelse søkes det etter 100% prosjektleder som skal drive frem ambulant virksomhet og et barnepalliasjonsteam.

Prosjektets varighet er foreløpig 1 år fra oppstart med mulighet for forlengelse, avhengig av prosjektets resultater og videre økonomisk prosjektstøtte. Prosjektet finansieres med støtte fra statsforvalters ordning for kompetanse og innovasjonstilskudd.

Vi vil utvikle våre tjenester for å møte dagens og framtidens behov. Grunnlaget for utviklingen er bant annet det seksjonsovergripende utviklingsprosjektet og temaplan #LeveMittLiv. Her er det innhentet mange innspill som understøtter behovet for å tilby flere former for pårørendestøtte, samt vurdere dagens organisering av barnepalliasjon. Tjenesteutviklingen skal gjenspeile "Hva er viktig for deg?"

Hovedoppgaver:

 • Videreutvikle ambulante tjenester og tjenester innenfor området barnepalliasjon
 • Etablere bærekraftige og sømløse tjenester
 • Inngå i virksomhetens lederteam
 • Bidra til at virksomheten realiserer kommunens, etatens og virksomhetens visjoner, mål og planer
 • Etablere samarbeid med andre instanser
 • Rapportere til styringsgruppe
 • Følge opp det faglige, økonomiske og administrative arbeidet i prosjektet
 • Kunne bidra i direkte tjenesteyting
 • Følge prosjektets plan som er besluttet i prosjekt- og styringsgruppe

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum bachelor utdanning innen helse og sosialfag
 • Erfaring med prosjektledelse og prosjektutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Gode lederegenskaper
 • Evne til helhetlig og strategisk tenkning
 • Evne til å motivere, engasjere og være målbevisst
 • Omgjengelig, positiv og løsningsorientert, med evne til å skape tillit, samspill og gode relasjoner
 • Interesse for og engasjement i fagområder og samfunnsoppdrag
 • Liker å dele kunnskap, involvere flere og bidra til gode prosesser
 • Utviklingsorientert og nytenkende, med evne til å forankre og drive frem endringer
 • God gjennomføringsevne, og evne og vilje til å ta initiativ og ansvar
 • Kjenne til aktuelle lover og avtaleverk
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Førerkort kl. B

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi ønsker at det i søknaden gis utrykk for egne tanker for prosjektlederrollen.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter til å påvirke egen hverdag
 • Kollegaer med godt humør og positiv innstilling
 • Arbeidsplass ute i tjenesten
 • Faste ledermøte med virksomhetens ledergruppe
 • Faste samtaler/oppfølging med virksomhetsleder
 • Engasjert og tydelig styringsgruppe
 • Sentrale oppgaver som bidrar til virksomhetens og etatens utviklingsarbeid

Lønnsopplysninger:

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Prosjektleder avlønnes med kr. 570.000,-/ år.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest.

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.

Søknad sendes:

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Janette Holme tlf. 69 30 77 05.

Spørsmål om stilling rettes virksomhetsleder Marianne Hurrød for spørsmål tlf. 69 30 77 10.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Offentlighet:

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.