Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Sykkelingeniør ved Virksomhet vei

Arbeidssted

Seksjon for teknisk drift har ansvar for vei, park, parkering, fergedrift,vann- og avløp, renovasjon, bygg, eiendom, brann- og redningstjeneste og vakttjenester for Fredrikstad kommune. Seksjonen har ca. 600 ansatte. Ved Virksomhet vei i Etat for bydrift er det ledig en fast 100 % stilling som sykkelingeniør. Stillingen lyses ut for annen gang.

Virksomhet vei består for tiden av 20 årsverk fordelt på forvaltning, myndighetsutøvelse, drift og vedlikehold av det kommunale veinettet.

Hovedoppgaver

Som sykkelingeniør vil du ha vei- og trafikkfaglig ansvar som er knyttet til sykkelanlegg og -prosjekter i Fredrikstad kommune. Du skal bidra til at flere i vår kommune velger sykkel som transportmiddel. Samtidig skal du ivareta seksjonens rolle i sykkelsatsingen, både internt i kommunen, og i kontakt med eksterne aktører med sykkelnett i kommunen.

 • Ansvarlig for gjennomføring av sykkelprosjekter.
 • Hovedansvar for utarbeidelse og oppfølging av planer for sykkelveinettet.
 • Bidra i utarbeidelse av planer for sykkelparkeringer.
 • Bidra til å sikre et godt samarbeid inn i Fredrikstad kommunes sykkelprogram.
 • Saksbehandling innen stillingens fagområder.
 • Bidra i relevante høringer innen gang- og sykkelveier, samt svare ut politiske saker.
 • Representere kommunen i aktuelle fora.

Andre relevante oppgaver kan også bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på universitets- og høyskolenivå, minimum oppnådd bachelorgrad, fortrinnsvis som ingeniør.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode norskkunnskaper og god fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Interesse og forståelse for betydningen av økt sykkelandel i kommunen.
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon, som f.eks. prosjektering og prosjektledelse, gjerne innen sykkel- og veiløsninger.
 • Erfaring fra drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur.

Personlige egenskaper

 • Analytisk, ha evne til å søke råd og dele kunnskap.
 • Kreativ og løsningsorientert.
 • Trives med å ha en koordinerende rolle og mange baller i lufta.

Vi kan tilby

Stillingen vil gi varierte, spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med samarbeid på tvers av fagområder. I Fredrikstad kommune vil du bli medlem i KLP/SPK med gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen følger Fredrikstad kommunes retningslinjer for bruk av fleksitidsordningen.

Lønnsopplysninger

Lønn etter avtale og i tråd med Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen tlf.69 36 14 82, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, deres navn, kjønn, alder, poststed og nåværende stillingstittel.